NYHEDER 6. NOV 2019 KL. 15:10

Over fire millioner passagerer har rejst med Cityringen

Af: kollektivtrafik

I løbet den første måned efter åbningen af Hovedstadens nye metrolinje - M3 - har 4,1 millioner passagerer taget med togene, der viser en driftsstabilitet ligget på 97,5 procent. På M1/M2 har 99,3 procent af afgangene været rettidige


- Cityringen er kommet godt fra start, og kunderne har taget meget positivt imod den nye metrolinje. Det er vi naturligvis glade for. Også driftsstabiliteten har været tilfredsstillende i den første måned, selv om der som ventet har været udfordringer, siger Metroselskabets administrerende direktør Henrik Plougmann Olsen, der henviser forstyrrelser relateret til slibning af skinner.

- Der vil også fortsat være forstyrrelser af driften - særligt, når vi om kort tid går i gang med at teste afgreningen fra Cityringen til Nordhavn (M4), som åbner i foråret 2020, siger Henrik Plougmann Olsen.

På metrolinjerne M1 og M2 blev der i oktober sat passagerrekord med 6,3 millioner. Det samlede passagertal for hele metroen nåede dermed i den første måned efter Cityringens åbning op på 10,4 millioner passagerer inklusiv de passagerer, der skifter mellem M1/M2 og M3.

Metroselskabet peger på, at den første måneds passagertal ikke kan bruges til at konkludere, hvorvidt antallet af passagerer i Cityringen lever op til forventningerne eller ej.

- Der har været overvældende mange passagerer den første måned. Flere end forventet. Mange har formentlig været nysgerrige efter at se det nye system. Vi ved, at kunderne kun langsomt tilpasser sig de nye muligheder, som et nyt transportsystem giver. Derfor er det først på et senere tidspunkt, at vi med nogenlunde sikkerhed kan sige, om passagertallet for Cityringen svarer til vores forventninger. Efter den første måned kan vi således blot konstatere, at interessen for at rejse med den nye metrolinje har været stor - og det håber vi, selvfølgelig vil fortsætte, siger Henrik Plougmann Olsen.

Selv om den samlede driftsstabilitet i Cityringen i de første uger efter åbningen har ligget på et tilfredsstillende niveau, har kunderne også oplevet enkelte større nedbrud i driften, der særligt i morgenmyldretiden har skabt gener for passagererne. Metroselskabet vil også i den kommende tid have fokus på at sikre en god og stabil drift og arbejder løbende og målrettet på at forebygge og begrænse de uregelmæssigheder, der uundgåeligt vil opstå i de første måneder efter Cityringens åbning. Blandt andet vil en del af testningen af den kommende M4 mellem København H og Nordhavn påvirke driften af Cityringen. Arbejdet vil derfor blive tilrettelagt, så testkørslen finder sted om natten og enkelte weekender, så passagerne generes mindst muligt, inden de også kan rejse med den nye M4 i starten af 2020.


Fakta om Cityringen: