NYHEDER 6. DEC 2019 KL. 11:59

Aalborg Kommune får tilladelse til forsøg med selvkørende busser

Af: kollektivtrafik

Aalborg Kommune får tilladelse til forsøg med selvkørende busser

Færdselsstyrelsen giver for første gang tilladelse til at udføre et forsøg med selvkørende minibusser på offentlige veje med forskellige transportformer. Forsøget vil finde sted i Aalborg


- Der er ingen tvivl om, at selvkørende busser - eller biler for den sags skyld - på længere sigt kan ændre den måde, vi færdes i trafikken på. Og det skal ske ud fra et fortsat fokus på en god færdselssikkerhed, som Aalborg Kommune også vægter højt i deres forsøg, siger transportminister Benny Engelbrecht (S).

En uafhængig tredjepart har været inde over ansøgningen og vurderet, at forsøget kunne gennemføres færdselssikkerhedsmæssigt forsvarligt, ligesom Færdselsstyrelsen har sikkerhedsgodkendt køretøjerne.

Derfor vil man - hvis man befinder sig i Aalborg - fra tid til anden kunne møde en lille bus uden en chauffør ved roret på veje med blandet trafik.

Aalborg Kommune vil bruge tre identiske køretøjer, som må køre med op til 18 km/t. Forsøgskørslen er geografisk afgrænset til et særligt stisystem i den østlige del af Aalborg, hvor strækningen udgør cirka 2,1 kilometer. De nye busser kører desuden på el.

- Jeg har sagt fra min første dag som transportminister, at jeg arbejder for at skabe en klar, grøn tråd i mit arbejde og i ministeriet. Det er derfor meget positivt, at Aalborg Kommune nu har fået tilladelse til deres forsøg med selvkørende elektriske busser, som kan være et skridt på vej mod en grønnere og mere bæredygtig trafik, siger transportministeren.

Det er først, når busserne er blevet testkørt, at man har mulighed for at bruge bussen som passager. I begyndelsen vil der desuden være en guide ombord på bussen, som kan gribe ind, hvis der skulle opstå uforudsete hændelser. På længere sigt vil overvågningen af bussen og dens trafik foregå via et kontrolcenter på ruten.

Aalborg Kommunes forsøg sker som et led i kommunens strategi for en mere bæredygtig by og ud fra et øget fokus på den østlige del af Aalborg.

- Vi er rigtig glade for, at vi nu, som de første i Danmark, har fået tilladelse til at udleve kommunens vision om test af førerløse busser. Det er et skridt på vejen mod en bæredygtig mobilitet, og Aalborg Kommune vil anvende den førerløse teknologi som et middel til at gøre kommunens borgere mere mobile. Derudover vil vi bruge erfaringerne til mere generelt at blive klogere på denne teknologi, som vi regner med, vil komme til at spille en stor rolle i det fremtidige mobilitetssystem, så vi kan skabe gode forbindelser, siger Aalborg’s borgmester Thomas Kastrup Larsen (S).

Vejdirektoratet, der har givet tilladelse til forsøget i Aalborg Kommune, har modtaget flere ansøgninger om lignende forsøg. Derfor kan der være flere forsøg på vej.