NYHEDER 19. DEC 2019 KL. 16:00

Storskala-projekter til energilagring får 128 millioner kroner

Af: kollektivtrafik

S-Regeringen har sat fokus på omlægning af energiforsyningen i en mere bæredygtig retning. I den anledning udmønter Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet 128 millioner kroner til to storskalaprojekter om udvikling af teknologier til lagring og konvertering af el produceret af sol- og vindenergi-anlæg til energiformer, der eksempelvis kan bruges i busser fly og skibe


Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet peger på, at vedvarende energi og særligt havvind rummet et meget tort potentiale i forhold til at reducere CO2-udledningerne. Men det kræver teknologier, der gør det muligt at udnytte den producerede elektricitet bedre for at kunne realisere det fulde potentiale. De afsatte 128 millioner kroner går til to storskalaprojekter, der vurderes at kunne bidrage til udviklingen. Det ene forsøg får 80 millioner kroner i støtte, mens det andet får 48 millioner kroner i støtte.

De to projekter handler begge om at lagre bæredygtigt produceret elektricitet i brint. Bag begge projektet står der erfarne aktører, som indgår i industrielle symbioser med tilknytning til igangværende industri. Det betyder, at projekterne gennemføres tæt på markedslignende vilkår og derfor kan bidrage til at belyse, hvilke barrierer der er for teknologien - både i forhold til regulering og markedsvilkår.

Begge projekters formål er at videreudvikle teknologien og kapaciteten markant efter endt støtteperiode med henblik på at kunne fungere på markedsvilkår.

Fakta om bevilling og de to projekter: