NYHEDER 19. DEC 2019 KL. 10:16

Havarikommission er klar med rapport om togulykke på Storebælt

Af: kollektivtrafik

Onsdag 2. januar skete der en alvorlig ulykke på Storebæltsbroen, da en lastbiltrailer blæste af et godstog og ramte et lyntog, der kørte i det modsatte spor. Ved ulykken mistede otte mennesker, der var passagerer i lyntoget, livet. På baggrund af gennemførte undersøgelser vurderer Havarikommissionen, at det eneste sandsynlige scenarie er, at sættevognstraileren var læsset med hovedbolten i skamlen, men at skamlen ikke var låst inden ulykken


I rapporten lyder konklusionen:

Havarikommissionen anser den manglende låsning for at være årsagen til, at den tomme og dermed relativt lette sættevognstrailer kunne blæses af sin plads i godstoget og kollidere med L 210.


På ulykkestidspunktet blev middelvindhastigheden registreret til under 21 m/s, og dermed under de gældende grænser for iværksættelse af restriktioner for jernbanetrafikken over Storebælt (Vestbroen). Havarikommissionen finder, at følgende faktorer havde eller kunne have haft indflydelse på den mangelfulde låsning af denne såvel som andre tilsvarende skamler, hvor det ved undersøgelserne blev konstateret, at de ikke låste korrekt:

Crashworthinessspecialisterne har påpeget at det fremadrettet bør overvejes, hvorvidt der ved design af nye tog bør stilles krav til at penetreringsmodstand for vognkassens sider, tilsvarende de krav der er til vognkassens tagkonstruktion.