NYHEDER 19. DEC 2019 KL. 10:46

Letbane-selskab: Entreprenør skal genoptage arbejdet

Af: kollektivtrafik

Efter flere ugers forgæves dialog med entreprenørfirmaet Barslund på baggrund af en uenighed om økonomi har Odense Letbane afsendt et varslingsbrev til firmaet, hvor Odense Letbane kræver, at Barslund genoptager arbejdet i fuldt omfang senest mandag 6. januar. Hvis det ikke sker, vil Odense Letbane sende sagen voldgiftsnævnet


Entreprenørfirmaet Barslund, der udfører en række slutarbejder for Odense Letbane, indstillede i starten af december arbejdet på grund af en økonomisk uenighed. Siden har parterne været i dialog, og i sidste uge forelå der en færdigforhandlet procesaftale, som Barslund med Odense Letbane’s ord imidlertid sprang fra. Derfor har Odense Letbane afsendt et varslingsbrev til Barslund, hvor letbaneselskabet kræver, at anlægsarbejderne genoptages i fuldt omfang senest Mandag 6. januar.
 
- Vi har gennem et stykke tid forhandlet med Barslund om løsningen af nogle uenigheder omkring betalingen for arbejderne, som nu er i deres slutfase. Uenighederne går på, hvorvidt Barslund i tilstrækkeligt omfang i henhold til kontraktens bestemmelser har været i stand til at dokumentere, om de har berettigede krav eller ej. Vi forvalter skatteyderpenge - så vi betaler ikke regninger, der ikke er dokumentation for, siger administrernede direktør for Odense Letbane P/S Mogens Hagelskær og fortsætter:
 
- Det er selvfølgelig en situation, vi ikke kan acceptere. Derfor har vi i første omgang søgt at løse situationen ved at nå frem til en procesaftale for, hvordan vi kunne nå til enighed. Det er ikke lykkedes, da Barslund har afvist vores seneste forslag. Derfor har vi nu afsendt dem et varsel om, at de skal genoptage arbejdet i fuldt omfang inden den 6. januar. Sker det ikke, har de efter vores mening uberettiget misligholdt kontrakten i væsentlig grad.


Hvis Barslund ikke genoptager arbejdet i fuldt omfang, vil Odense Letbane herefter foretage de nødvendige retsmæssige skridt, som er at gå til voldgiftsnævnet, som har forskellige metoder til at bidrage til at løse konflikter i bygge- og anlægsbranchen.
 
- Der skal ikke herske tvivl om, at vi gerne vil genoptage seriøse drøftelser om de rejste krav med henblik på at få dem løst på den bedste måde for parterne og for projektet. Men det skal ske på en konstruktiv måde, og det kan kun ske, hvis Barslund genoptager arbejdet i fuldt omfang, siger letbanedirektøren.
 
Hvis Barslund ikke genoptager arbejdet, er det samtidig letbanens opgave at sikre, at arbejdet bliver udført.
 
- Så vi kan også blive nødt til at finde en anden entreprenør til at gøre arbejdet færdigt, understreger Mogens Hagelskær.
 
Letbanedirektøren understreger, at det ikke vil forsinke letbanens åbningstidspunkt, hvis en ny entreprenør skal gøre arbejdet færdigt i stedet for Barslund, da de resterende arbejder er overskuelige. Økonomisk vil det kunne holdes inden for letbanens samlede budget.
 
Striden med Barslund påvirker hovedsaligt afslutningen af arbejderne med at flytte veje, fortove og cykelstier på Vestre og Østre Stationsvej samt afslutningen af forlængelse af Kertemindestien og P-pladsen ved Idrætsparken.