NYHEDER 7. JAN 2020 KL. 16:39

Nordjyske billetter til busser og tog får reguleret priserne

Af: kollektivtrafik

Nordjyllands Trafikselskab - NT - indfører fra søndag 19. januar nye takster. I år er der takststigninger på to-zoners kontantbilletter, to- og tre-zoners rejser på rejsekortet samt på to- og tre-zoners pendlerkort. Takstreguleringen tager sit afsæt i det såkaldte Takst Vest samarbejde mellem trafikselskaberne i Jylland og på Fyn


Takststigningerne er underlagt et takststigningsloft, som udmeldes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. I 2020 er loftet på 1,9 procent og svarer tilnærmelsesvis til prisudviklingen for driftsomkostningerne. NT forklarer, at det forenklet betyder, at den samlede prisstigning ikke må være større end 1,9 procent. Det betyder også, at nogle billettyper godt kan stige med eksempelvis 4 procent, hvis de udgør en mindre del af den samlede passagerindtægt, og andre billettyper samtidig friholdes for prisstigninger.

- Takstreguleringen er en kompliceret sag, da der er rigtig mange hensyn at tage. I år har vi forsøgt at friholde vores pendlere i så stor en udstrækning som mulig samtidig med, at hensynet til den fælles harmonisering på tværs af selskaberne skal varetages. Det betyder, at kontantbilletten stiger fra 22 kroner til 24 kroner, samt at enkeltrejserne på rejsekortet på to- og tre-zoner også oplever prisstigninger, siger Mette Henriksen, der er chef for kunder & Salg hos NT.

Ændringerne på to- og tre-zoners rejser på rejsekortet er en direkte effekt af Takst Vest. Her er aftalen, at der skal være et såkaldt ”break-even forhold” mellem rejsekortet og pendlerkortet således, at det altid er billigere at rejse på et pendlerkort fremfor et rejsekort, hvis kunden foretager 38 rejser eller flere om måneden.

- Når vi ændrer taksterne på to- og tre-zoners rejser på rejsekortet, vil det påvirke en stor andel af vores kunder, men prisstigningerne er samtidig meget lave. Den største prisstigning vil kunderne, der rejser tre zoner på opleve. Her stiger prisen fra 24 kroner til 27 kroner for en rejse. Denne prisstigning vil ramme ca. 5 procent af vores kunder, siger Mette Henriksen.

 

Sidste år var der prisstigninger på stort set alle zoneniveauer for pendlerne i NT’s område. I 2020 er det alene pendlerne på to- og tre-zoners pendlerkort, der oplever en mindre stigning.

 

Nedenfor er der en oversigt over prisændringerne hos NT.