NYHEDER 8. JAN 2020 KL. 16:30

Flere rejser med flere punktlige tog

Af: kollektivtrafik

Skånetrafiken, der står for den kollektive transport på veje og skinner i Region Skåne, har gjort status over antallet af rejsende i 2019. Resultatet viser, at flere rejser med de regionale tog, der også har forbedret punktligheden i forhold til året før. - Den forbedrede punktlighed viser, at de indsatser, som branchens aktører har vedtaget de seneste år, giver resultat, siger Maria Nyman, der er chef for Affärsområde Tåg hos Skånetrafiken


Gennem 2019 blev den totale punktlighed for både Öresundstågen og Pågatågen øget markant. Ud af Skånes samtlige Pågatåg kom 95,1 procent frem til tiden i 2019 mod 93,6 procent i 2018. Öresundstågen nåede i 2019 op på en punktlighet på 90,6 procent, hvor den i 2018 var på 87,3 procent under 2018.

Dermed ligger såvel Pågatågen som Öresundstågen over det samlede gennemsnit på 94,6 procent for kortdistancetog i Sverige og på 89,7 procent for mellemdistancetog.

Ifølge svenske Trafikverkets nationale statistik regnes et tog, som ankommer inden for fem minutter fra annonceret tid, som punktligt.

En del af den forbedrede punktlighed er baseret på, at Trafikverket har forbedret jernbanenettet i Skåne gennem de senere år. Men en ny måde at arbejde med vedligehold fra Trafikverkets side har også bidraget til, at togene er blevet mere punktlige.

Der til kommer tiltag som at lukke dørene 30 sekunder før afgang, en bedre planlægning og nye Pågatåg med få fejl.

Skånetrafiken fremhæver også, at 2019 bød på flere togrejsende i Skåne. I forhold til 2018 er antallet af togrejsende steget med omkring tre procent. Totalt havde Skånetrafikne 48,5 millioner togrejser i 2019, hvilket viser, at mennesker i Region Skåne rejser med tog mere end nogen sinde tidligere.


Ved at benytte bæredygtige brændstoffer i den kollektive trafik har Skånetrafiken det seneste år nedbragt udslippet af drivhusgasser med 80.000 ton.