NYHEDER 13. JAN 2020 KL. 10:28

Rapport fra Rådet for Grøn Omstilling: Klimavenlig transportplanlægning kræver nye regnemetoder

Af: kollektivtrafik

En ny rapport om økonomiske beregninger i trafikplanlægning, der er udsendt af Rådet for Grøn Omstilling, viser, at det er nødvendigt at opdatere regnemetoderne i forbindelse med trafik-investeringer. Rapporten fra Rådet for Grøn Omstilling er skrevet af transportøkonom Johan Nielsen og har titlen “Er cost-benefit beregninger den bedste metode til at vurdere trafikinvesteringer”


Jeppe Juul, der er transportpolitisk medarbejder i Rådet for Grøn Omstilling, peger på, at rapporten viser behovet for en revision af de regnemetoder og beregningsmodeller, der bruges, når eksempelvis politikerne laver store infrastrukturinvesteringer.

- Der er brug for en større opdatering af den måde vi regner på, når der besluttes større transportinvesteringer. Det er meningsløst at lade som om, at det vi kan se i bakspejlet, er den forventelige fremtid, når fremtiden helt åbenlyst ser anderledes ud, siger Jeppe Juul.

I rapporten fremgår det blandt andet, at usikkerheden i de beregninger, der for eksempel er afgørende for bygning af nye motorveje er ret betydelig, ligesom de klimamæssige omkostninger er stærkt undervurderet og ikke hænger sammen med det politiske mål om 70 procent reduktion af klimabelastningen i 2030.

- Helt banalt kan man sige, at de økonomiske regnemaskiner, vi bruger lige nu på transportområdet, siger, at det er meget billigt at øge belastningen af klimaet, men enormt dyrt at mindske klimabelastningen. Det hænger ikke sammen og er et udtryk for, at værdisætningen af vores fælles fremtid er helt skæv, siger Jeppe Juul.

Rapporten understreger også nødvendigheden, at man laver samlede vurderinger af blandt andet trafikomfanget og klimabelastningen, i stedet for at betragte hver strækning som en helt separat ting.

Interesserede kan læse rapporten fra Rådet for Grøn Omstilling her: