NYHEDER 14. JAN 2020 KL. 12:33

Selvkørende teknologi er emnet på opstartsmøde for assessorer

Af: kollektivtrafik

Færdselsstyrelsen inviterer til møde i et nyoprettet forum for assessorer, der arbejder med - eller ønsker at arbejde med - selvkørende køretøjer


Vejdirektoratet og Færdselsstyrelsen har i løbet af 2019 gennemført en evaluering af de administrative aspekter af forsøgsordningen med selvkørende køretøjer. 

Evalueringen resulterede i en række anbefalinger, herunder oprettelsen af et assessorforum, hvor assessorer og myndigheder, der beskæftiger sig med selvkørende køretøjer, kan mødes og drøfte problemstillinger og principielle spørgsmål i forhold til lovgivningen på området.

Det er på baggrund af denne anbefaling, at Færdselsstyrelsen har oprettet et assessorforum med opstartsmøde torsdag 27. februar i Ribe. På mødet deltager repræsentanter for Færdselsstyrelsen og Vejdirektoratet. 

Tilmelding til mødet kan ske via dette link:

Tilmeldte deltagere vil modtage en dagsorden for mødet en uge forinden. Hvis der er forslag til emner, der ønskes drøftet på mødet, kan man fremsende dem i forbindelse med tilmeldingen.