NYHEDER 27. JUL 2020 KL. 13:48

Midttrafik åbner for betjent billetsalg i busserne fra 6. august

Af: Redaktionen

Fra 6. august bliver det igen muligt at købe billet hos chaufføren med kontanter. Det betjente salg har været lukket ned siden marts for at beskytte chaufføren for smitte ved covid-19. Når det betjente salg åbner, vil chaufføren have en række værnemidler til rådighed. Midttrafik opfordrer kunderne til at holde afstand, benytte håndsprit og undgå direkte ansigtskontakt med chaufføren ved køb af billetter i bussen.


Siden 13. marts har kunderne købt busbilletter via Midttrafik app, Midttrafik webshop eller rejsekort. Det betjente salg blev lukket ned på opfordring af transportministeren for at beskytte chaufførerne for smittefare ved covid-19.


Chaufførerne har igennem hele corona-krisen spillet en væsentlig rolle i at holde samfundet i gang. I takt med at smittetryk og antal smittede er faldet, har transportministeren bedt trafikselskaberne om at gå i dialog med busselskaberne for at sikre trygge forhold for chaufførerne, så det igen bliver muligt at købe en billet i bussen.


Midttrafik har lavet en rundringning til de 7 største busselskaber. Samtidig er der indhentet råd om værnemidler hos Præshospitalet under Region Midtjylland.
-Det er Midttrafiks opfattelse, at langt de fleste chauffører er trygge ved en genåbning af det betjente salg. Vi ønsker dog fortsat at passe godt på chaufførerne. Derfor tilbyder vi alle busselskaber en startpakke med værnemidler, som de kan bruge i de tilfælde, hvor kunden ønsker at betale med kontanter, fortæller Claus Wistoft, bestyrelsesformand for Midttrafik.
Han fortsætter,
-Langt de fleste af Midttrafiks kunder benytter sig af Midttrafik app, Midttrafik webshop eller rejsekort, når de skal købe billet. Mange har også skiftet kontantkøb ud med enkeltbilletter i Midttrafik app i coronakrisen. Vi har dog fortsat en lille gruppe af kunder, der foretrækker at betale med kontanter, og det får de mulighed for fra 6. august.


Pas godt på chaufføren
Midttrafik har indkøbt en startpakke til busselskaberne, bestående af visir, mundbind, handsker og håndsprit. Startpakken skal sikre, at alle chauffører har værnemidler til rådighed, når det betjente salg starter op.
Kundernes adfærd er fortsat vigtig. Midttrafik opfordrer til, at kunderne holder afstand, bruger håndsprit og undgår direkte ansigtskontakt med chaufføren ved køb af billetter i bussen. En gulvstreamer ved chaufførlågen skal guide kunderne til at placere sig, så de kigger i køreretningen fremfor på chaufføren. Den samme anbefaling bliver givet til kunder, der deler sæderække.


Selvom det betjente salg vender tilbage, henviser Midttrafik fortsat kunderne til billetkøb i Midttrafik app, Midttrafik webshop og rejsekort for at begrænse kontakten mellem chauffør og kunde.


Midttrafik har undersøgt muligheden for en fysisk afskærmning af chaufførens plads, for eksempel i form af plexiglas, som der er opsat i butikker. Det har vist sig meget vanskeligt at få godkendt i synshaller. Dertil kommer, at en godkendelse fra synshallen ikke er en garanti for, at politiet efterfølgende vil godkende, at løsningen overholder færdselsloven. Usikkerhedsmomentet er for stort til, at Midttrafik kan investere i afskærmning til cirka 900 busser.


Et pilotforsøg med betaling med betalingskort i rute 100 er planlagt til efteråret. Betalingskort er en udbredt betalingsform i Danmark, også blandt ældre. Pilotforsøget skal afdække, om det er muligt at flytte kunder, der ønsker at betale med kontanter over til betaling med betalingskort.


Pas på dig og andre i bus og letbane
Midttrafik opfordrer til, at kunderne fortsat passer på sig selv og andre med følgende rejseråd:
• Hold afstand ved stoppesteder og i bussen
• Respekter det tilladte antal passagerer
• Sid eller stå med ansigtet i køreretning (man må gerne sidde ved siden af hinanden)
• Medbring din egen håndsprit og sprit af før berøring af kontaktpunkter, fx stopknap
• Følg myndighedernes anbefalinger:

  1. Rejs uden for myldretiden, hvis det er muligt
  2. Vis hensyn til andre. Hold afstand. Host eller nys i dit ærme – ikke i dine hænder
  3. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
  4. Er du syg, eller formoder at være smittet, skal du ikke rejse med kollektiv trafik

 Corona Trafikselskaber