NYHEDER 2. SEP 2020 KL. 21:23

Forureningen fra dieseltog er halveret

Af: Redaktionen

Reduceret brug af DSB's såkaldte ME-diesellokomotiver har nedbragt den udledte forurening fra dieseltog med 53 pct. siden 2015. Det viser en undersøgelse foretaget af Transport- og Boligministeriet.


Mængden af forurenede partikler udledt fra DSB’s dieseltog er gået fra 36 tons i 2015 til 17 tons i 2019. Det skyldes blandt andet, at DSB har reduceret brugen af de såkaldte ME-diesellokomotiver, som udleder store mængder af ultrafine partikler og kvælstof, og det er en gevinst for folkesundheden.


Faldet i forureningen skyldes ifølge Carsten Dam Sønderbo-Jacobsen, der er underdirektør i DSB Sikkerhed, at man flere steder har ombygget eller helt udskiftet de ældre ME-lokomotiver med de nyere IC4-tog, som i begyndelsen var fejlbehæftede og udskældte, men som forurener mindre. De forurenende lokomotiver er dog stadig i brug nogle steder, men her har DSB forsøgt at mindske udledningen ved ombygning og udskiftning af reservedele.


DSB forbereder sig på en elektrificering af togdriften, og i 2018 indgik selskabet i en kontrakt med Siemens om levering af ellokomotiver til erstatning for ME-lokomotiverne. Det første ellokomotiv forventes at blive sat ind i driften sidst på året.


(Kilde: Jyllandsposten)Energi og miljø Jernbaner Operatører