NYHEDER 27. OKT 2020 KL. 20:37

Første buslinie født med el er åbnet på Amager

Af: kollektivtrafik

Da Movia 18. oktober åbnede linie 32 mellem Kastrup Station og Ørestad Station, fik Tårnby Kommune på Amager sine første el-busser. Samtidig var det første gang, at trafikselskabet Movia, der er ved at indarbejde betegnelsen mobilitetsselskab, åbnede en helt ny buslinie, der var født som linie med el-busser


Med premieren på linie 32 med el-busser kan borgerne i Tårnby Kommune se frem til renere luft og mindre støj - og en gevinst i kommunens grønne regnskab.

Ved at køre med elbusser frem for dieselbusser på linien, sparer kommunen 130 ton CO2 årligt på sit miljøregnskab. Derudover udleder el-busserne ikke NOx’er eller partikler, lige som de støjer væsentligt mindre både inde i busserne og uden for bussen - eksempelvis ved busstoppestederne - end busser med diesel-eller gasmotorer.

Movia og Tårnby Kommune forventer, at den nye linie 32 vil komme tik at betjene over 200.000 passagerer årligt mellem Kastrup Station og Ørestad Station.

Tårnby Kommunes borgmester Allan Steenberg Andersen (S) er glad for, at kommunen er kørt frem i omstilling ti en mere bæredygtig busdrift med den første buslinie der er født med el-drift.

- Tårnby Kommune har et stort fokus på bæredygtighed, klimaindsatser og FN's verdensmål. Derfor er el-busser et naturligt skridt på vejen. Vi er derfor meget glade for, at vi med de to el-busser på linie 32 styrker vores grønne fokus og desuden sørger for både CO2-, partikel- og støjreduktion til glæde for nærmiljøet i vores kommune, siger Allan Steenberg Andersen.

Movia udbyder busdriften for kommuner og regioner i Østdanmark.

- I Movias mobilitetsplan har vi sammen med kommuner og regioner på hele Sjælland sat skarpe klimamål for Movia’s drift, så vi i fællesskab kan være med til at løfte den vigtige klimadagsorden med grøn omstilling og flere rejsende i den kollektive transport. Hvert skridt tæller, og derfor er det denne gang helt særligt, at vi for første gang nu kan åbne en linie, der er født som el-buslinie, siger administrerende direktør i Movia, Dorthe Nøhr Pedersen.

Med åbningen af linie 32 i Tårnby Kommune er der nu i alt 77 el-busser i drift i Movia’s område. I løbet af 2022 vil antallet af el-busser i Østdanmark med sikkerhed være steget til 174, men formentlig mere, når de sidste kommuner inden udgangen af året tager stilling til, om deres buslinier også skal overgå til el.

De 174 elbusser, som med sikkerhed vil komme på gaden i 2022, svarer til omkring 15 procent af Movia’s samlede busdrift opgjort på antal køreplantimer og ca. 13 procent af alle Movia’s busser. Hertil kommer fem el-havnebusser i Københavns Havn, som blev sat i søen tidligere i år.

 
Fakta om linie 32:Bæredygtighed Rutekørsel