NYHEDER 4. MAR 2021 KL. 02:00

Yderområder er afhængige af lokalbaner

Af: Redaktionen

Lokalbanerne bygger bro mellem by og land for mange pendlere, og de er derfor vigtige for at sikre et Danmark i balance. Regionerne satte fokus på behovet for investeringer i de lokale baner ved høring i Transportudvalget den 24. februar.


For Entreprenørfirmaet Nordkysten er det afgørende, at Gribskovbanen holder tæt på virksomhedens hovedkontor i Pårup. Trinbrættet i Pårup betyder nemlig, at virksomheden kan tiltrække og fastholde medarbejdere til virksomhedens administrative funktioner, som består af cirka 70 medarbejdere.

Og entreprenørfirmaet er langt fra den eneste arbejdsplads, som er afhængig af at have en lokalbane i nærheden. I 2019 var der omkring 17 mio. passagerer på lokalbanerne, og Danske Regioner vurderer, at ca. 70 pct. af disse passagerer er pendlere til arbejde og uddannelse.

De lokale jernbaner spiller dermed en stor rolle for mange mennesker, og det ønskede regionerne at belyse ved en høring i Transportudvalget den 24. februar.

-Vi ved, at regeringen er optaget af at sikre et Danmark i balance, og det er vi også i regionerne. Men det er en afgørende forudsætning for at nå det mål, at der er god infrastruktur og transportmuligheder for de borgere og virksomheder, som bor eller ønsker at slå sig ned på landet, siger Carsten Kissmeyer, formand for Udvalget for Regional Udvikling i Danske Regioner.

Flere passagerer, men færre penge

Han orienterede Transportudvalget om lokalbanernes økonomi, som er trængt mange steder. For selvom der siden 2007 har været en passagervækst på 25 pct. på lokalbanerne, er investeringerne ikke fulgt med.

Danske Regioners beregninger viser, at lokalbanerne har et årligt udækket finansieringsbehov på 105,8 mio. kr. frem mod 2026. Nogle steder, som for eksempel Østbanen på Stevns, skal banen snart totalrenoveres, hvis driften ikke skal indstilles.

-Lokalbanerne er et vigtigt led i vores ønske om at skabe en sammenhængende offentlig transport mellem by og land. Derfor foreslår vi, at der findes finansiering til lokalbanerne i den kommende infrastrukturaftale, som regeringen har varslet, siger Carsten Kissmeyer.

Han understreger, at regionerne igennem de seneste år har gjort en stor indsats for at få flere passagerer til lokalbanerne. Det er lykkedes ved bl.a. at indsætte nyere og hurtigere tog, flere tog i myldretiden samt samdrift med andre tog og udvikling af banerne, så de også kan køre på Banedanmarks net.

 Jernbaner Politik Trafikplanlægning Økonomi