NYHEDER 6. MAJ 2021 KL. 15:00

Nyt ungepanel skal gøre det attraktivt at rejse med bus

Af: kollektivtrafik

En stor undersøgelse af unges transportvaner skal danne baggrund for arbejdet med den kommende trafikplan for 8-kommunesamarbejdet i det midt- og vestjyske. Omkring 14.000 unge, der hører til blandt fremtidens kunder og derfor særdeles vigtige for den kollektive trafik, er blevet spurgt i undersøgelsen. Næste skridt er nedsættelse af et ungepanel for at sikre, at der bliver foretaget de rigtige tiltag for de unges behov og ønsker, når den fremtidige kollektive trafik skal fastlægges i Midt- og Vestjylland


Trafikselskabet Midttrafik og Region Midtjylland har i samarbejde med otte midt- og vestjyske kommuner gennemført en større undersøgelse af unges transportvaner. 8-kommunesamarbejdet består af Struer, Lemvig, Skive, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Herning, Viborg og Ikast-Brande kommuner.

Undersøgelsen blev sat i gang som en del af et arbejde for at få flere unge til at tage den kollektive trafik og fastholde dem i brugen gennem hele deres uddannelsestid - og efterfølgende.

Undersøgelsen viser, at den væsentligste årsag til unges fravalg af kollektiv trafik er, at bilen er den hurtigste. De unge får en oplevelse af frihed ved at køre i bil til og fra uddannelsesinstitutionen samtidig med, at de har bilen til rådighed i fritiden. 26 procent af de adspurgte kører med bil, 22 procent tager cyklen, 35 procent tager bus og 11 procent tager toget. De sidste 6 procent fordeler sig på gang, elcykel, elløbehjul, scooter og andet.

De unge svarer i undersøgelsen, at de oplever kollektiv trafik som besværlig, tidskrævende og dyr. Resultaterne peger på, at det er vigtigt at optimere de unges oplevede nytteværdi af at køre i bus.

Et ungepanel skal bane vejen
Midttrafik, Region Midtjylland og 8-kommunesamarbejdet har udpeget fire indsatsområder, som vil være i fokus, når der bliver arbejdet videre med trafikplanen:


Første skridt for parterne er at drøfte resultaterne med de enkelte uddannelsesinstitutioner. Herunder, hvordan mobiliteten kan forbedres til og fra uddannelse. Derudover vil parterne nedsætte et ungepanel, som skal præcisere indholdet fra undersøgelsen og komme med konkrete indspark i det videre arbejde.

Mere om undersøgelsenMobilitet