NYHEDER 17. MAJ 2021 KL. 11:44

To busselskaber slår sig sammen

Af: kollektivtrafik

To busselskaber slår sig sammen

Ejerne af Kruse A/S, Mie Kruse Skaaning og Max Kruse, har besluttet at overdrage deres del af virksomheden til DitoBus Gruppen A/S. DitoBus Gruppen v/Niels Gregers Boers og Ib Gregers Boers har indtil nu ejet 33 procent af Kruse


Aftalen mellem Mie Kruse Skaaning og Max Kruse på den ene side og Niels Gregers Boers og Ib Gregers Boers på den anden betyder, at DitoBus Gruppen med virkning fra 1. maj ejer Kruse A/S 100 procent. Baggrunden for virksomhedssammenslutningen er at styrke og udbygge det samarbejde, som Kruse og DitoBus har haft siden 2015. Ved at integrere Kruse i DitoBus styrkes begge virksomheders konkurrenceevne i et stadigt mere komplekst og krævende marked

- Vi har valgt at sælge, fordi konkurrencen i branchen bliver hårdere, og fordi det efterhånden kræver en vis størrelse virksomhed at kunne gøre sig gældende, siger Mie Kruse Skaaning og fortsætter:

- Vi er meget bevidste om, at kravene til os som busoperatører kraftigt øges, og det imødekommer vi på denne måde.

Både Kruse og DitoBus er familievirksomheder med mange år på bagen. Kruse blev startet af Mie og Max’ bedsteforældre, Evald og Ruth Kruse, i 1957 i Nakskov, mens DitoBus blev startet af Niels og Ibs far, Poul Verner Hansen Boers, i 1950 i Ugerløse.

- Efter de mange år som ejere af Kruse er det naturligvis med en vis portion vemod, at vi indgår denne virksomhedssammenslutning. Men vi finder, at tiden nu er moden, og fordi DitoBus på rigtig mange områder minder om Kruse, er DitoBus det helt rigtige valg. Vi er stolte og glade over, at vi inddrager vores virksomhed i DitoBus i en god og sund stand, siger Max Kruse.

Mie Kruse Skaaning og Max Kruse vil stadig stå for driften i Kruse A/S i et stykke tid endnu, således at integrationen i DitoBus sker gradvist. I første omgang vil bogholderi og administration blive integreret i DitoBus. Der sker derfor ingen umiddelbare ændringer, hverken for medarbejderne i Kruse A/S eller i forhold til Kruse A/S' nuværende aktiviteter. Kruse kører i da for Movia med ca. 30 rutebusser i Roskilde, Slagelse, Haslev og Nakskov, og pr. 1. juli starter Kruse A/S en ny stor kontrakt op, som omfatter kørsel på hele Lolland med 40 busser, herunder også en el-bus i Nakskov.

På lidt længere sigt vil Mie Kruse Skaaning og Max Kruse blive integreret i DitoBus’ team under forretningsudvikling, herunder digitalisering og grøn omstilling.

- Vi er meget glade for og stolte over, at det er lykkedes at nå frem til en aftale med Mie og Max, og vi ser frem til at fortsætte det gode - og nu endnu tættere - samarbejde fremover, siger Niels og Ib Gregers Boers.