NYHEDER 18. MAJ 2021 KL. 13:13

Færdselsstyrelsen har åbnet et nyt "Find Transportvirksomhed"

Af: kollektivtrafik

Færdselsstyrelsens søgesystem "Find Transportvirksomhed", er blevet erstattet af et nyt søgesystem, som ud over de samme oplysninger og funktioner som tidligere er blevet forbedret med en række funktioner


Ind til det nye system blev åbnet, har man haft mulighed for at søge oplysninger om vognmandsvirksomheder med en række nærmere definerede tilladelsestyper i systemet "Find Transportvirksomhed".

Det drejer sig konkret om følgende tilladelsestyper:


Med den nye søgemulighed "Find Tilladelser", hvor oplysninger om de ovennævnte tilladelsestyper også kan fremsøges, vil man også kunne se oplysninger om, hvem der er godkendt transportleder for virksomheder, der er indehaver af tilladelser til godskørsel for fremmed regning i lastbiler eller tilladelser til buskørsel.

Herudover er søgefunktionen i "Find Tilladelser" optimeret, så man både kan fremsøge virksomheder med tilladelser, men også søge på et tilladelsesnummer, hvilket ikke tidligere har været muligt.

Systemet anvendes også af politiet i forbindelse med tilsyn og kontrol. Her har politiet mulighed for at slå oplysninger op om, hvilke varebiler eller biler der anvendes til erhvervsmæssig persontransport, der er tilknyttet de enkelte tilladelser.


Det nye systen "Find Tilladelser" han findes her: