NYHEDER 8. JUN 2021 KL. 15:18

Banedanmark kan gøre hovedbanegård klar til el-tog på tre år

Af: kollektivtrafik

Sammen med et nyt digitalt signalsystem, sporfornyelse og længere perroner står Aarhus H overfor en teknologisk og trafikal opgradering. Ved at samle projekterne i en helhedsløsning kan arbejdet gennemføres på tre år fra 2024 til 2027. En supplerende VVM-undersøgelse, der knytter sig til projektet, sendes nu i offentlig høring


Med el-drift kan man undgå dieseltog ind gennem Aarhus Midtby. Ud over en mindre belastning på grund af støj og partikler, betyder el-drift også mindre CO2-udledning.

Den ovennævnte VVM-undersøgelse er sendt i offentlig høring 7. juni. Frem til 10. august har borgere mulighed for at indsende høringssvar. Når høringen er overstået, vil Banedanmark på baggrund af de indkomne svar udarbejde et høringsnotat. Herefter venter der en endelig stillingtagen til den nærmere håndtering af gennemførelsen af det allerede besluttede projekt. 

Banedanmark foreslår i den supplerende VVM-undersøgelse en helhedsløsning, hvor der ved siden af elektrificeringen blandt andet skal hastighedsopgraderes, fornyes spor, forlænges perroner samt udrulles et nyt digitalt signalsystem på Aarhus H.  

Denne nødvendige fremtidssikring af Aarhus H forventes at tage ca. tre år i perioden fra slutningen af 2024 til begyndelsen af 2027. Banedanmark tilrettelægger opgraderingen således, at de forskellige projekter udføres parallelt med hinanden. 

Den korte og mere intensive byggeperiode kan ikke gennemføres uden gener. Til gengæld undgår borgere i Aarhus at ligge i byggerod i mange år frem. Når arbejdet efter planen begynder i slutningen af 2024, vil det blive planlagt, så trafik- og støjgener påvirker naboer, passagerer og øvrige trafikanter så lidt som overhovedet muligt.


Den samlede løsning har den positive effekt, at banegården kan blive klar til el-tog i forbindelse med køreplansskiftet i december 2026.Jernbaner