NYHEDER 4. MAR 2022 KL. 15:00

Anlægslov om endnu en Limfjordsforbindelse bliver udskudt

Af: kollektivtrafik

Lovbehandlingen af anlægsloven for en tredie Limfjordsforbindelse ved Aalborg udskydes til næste folketingssamling. Det oplyser Transportministeriet, som samtidig understreger, at udskydelsen af anlægsloven ikke får indflydelse på den aftalte igangsættelse af projektet i 2025


Fremsættelsen af anlægsloven for den tredie Limfjordsforbindelse ved Aalborg har været på lovprogrammet i 2021/2022, men udskydes til næste samling, da der visse udeståender vedrørende de bagvedliggende miljøvurderinger. Der er derfor behov for mere tid, således at byggeriet af en ny forbindelse er undersøgt fyldestgørende, inden anlægsloven behandles i Folketinget.

Transportministeriet peger på, at de yderligere undersøgelser ikke får betydning for tidsplanen for selve anlægget, som først skal gå i gang i 2025.

Anlægsloven var oprindeligt planlagt til at blive fremsat i februar i år, men Vejdirektoratet, der har ansvaret for de forudgående miljøkonsekvensvurderinger, har vurderet, at der er behov for mere tid til at sikre en tilstrækkelig belysning af visse dele af miljøkonsekvensvurderingerne.

Med aftalen om fremtidens infrastruktur fra juni sidste år blev S-Regeringen enige med Radikale, Kristendemokraterne, Liberal Alliance, Venstre, Konservative, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti om at afsætte syv milliarder kroner til en tredje forbindelse over Limfjorden ved Aalborg. Udskydelsen af fremsættelsen ændre ikke på aftalen og påvirker ikke den samlede tidsplan for den nye Limfjordsforbindelse.

 Infrastruktur