NYHEDER 14. SEP 2022 KL. 11:47

Stigende udgifter og passagermangel presser økonomien i den kollektive trafik

Af: kollektivtrafik

Få passagerer og store brændstofudgifter presser den kollektive trafik i hele landet. I Region Midtjylland undersøger politikerne i øjeblikket, hvad det vil kræve at sikre balance i økonomien i 2023, samt hvordan den kollektive trafik skal indrettes i fremtiden. Den aktuelle situation er, at for mange af regionens blå busser kører med for få passagerer på for mange afgange


En analyse af den kollektive trafik i Midtjylland, som rådgivningsfirmaet Cowi har lavet for regionen, skitserer situationen, som er skabt af et aktuelt højt pres på økonomien på grund af de stigende brændstofpriser og dels af usikkerhed om statslig kompensation for lave passagerindtægter efter coronatiden.

I 2023 betyder det, at der vil mangle cirka 60 millioner kroner i budgettet for den regionale kollektive trafik, hvis det nuværende niveau skal opretholdes. 

Beløbet er behæftet med usikkerhed og kan stige markant afhængig af eksempelvis udviklingen i brændstofpriser og muligheden for kompensation. 

Det reelle sparebehov i Region Midtjylland bliver afklaret i løbet af de kommende uger. Det ligger dog fast, at der bliver behov for politisk handling. Derfor vil region Midtjylland i samarbejde med Midttrafik og kommunerne og med inddragelse af borgerne sætte gang i en proces, som skal klarlægge mulige tilpasninger af den kollektive trafik.

- Det betyder desværre, at der vil være midtjyder, som i løbet af 2023 kommer til at opleve et lavere serviceniveau i den kollektive trafik, også selv om vi fra regionens side bruger flere penge på området end nogensinde før. Det er en udfordring, som vi endnu ikke kender den præcise løsning på. Men nu har vi fået data på de regionale ruter, og herfra går vi så i gang med - i tæt samarbejde med kommunerne - at undersøge, hvor pengene til mobilitet gør mest gavn for borgerne, siger udvalgsformand for Regional Udvikling i Region Midtjylland, Bent B. Graversen (V).


Balance nu og i fremtiden

Rapporten fra COWI indeholder et dataark for hver af de godt 50 regionale bus-, tog- og letbane-ruter samt mulige scenarier for tilpasninger med størst effekt. Et eksempel er at fjerne nogle af de busafgange, som ifølge de nye data kun benyttes af ganske få passagerer. Rapporten fremhæver også den paradoksale situation, at grønne drivmidler lige nu er dyrere end fossilt brændstof, og at der kan spares 19 millioner kroner om året ved at gå tilbage til traditionel diesel frem for den mindre CO2-belastende biodiesel, der bruges i regionale busser i dag.

- Vi har en akut økonomisk udfordring, og den skal vi have løst. Men samtidig har vi et ansvar for at sikre en bæredygtig kollektiv trafik, der også i fremtiden løser det mobilitetsbehov, borgerne har. Det kræver nytænkning, og lige nu har vi ikke alle løsningerne,  siger Bent B. Graversen og fortsætter:

- Det er dog helt sikkert, at vi ikke kommer til at rulle den grønne omstilling tilbage, ligesom vi fortsat vil prioritere, at den kollektive trafik understøtter unges mulighed for at komme frem til deres uddannelsesinstitutioner. Til gengæld kommer vi nok til at se på, om det fx altid er en blå bus, der bedst løser opgaven, eller om der kan findes alternative løsninger som fx flextrafik eller delebilsordninger.


Dialog om løsninger
I de kommende uger vil politikere og administration fra regionen mødes med alle kommuner i regionen for at drøfte den økonomiske udfordring samt mulige løsninger - både på kort og langt sigt. Derudover afholder regionen sammen med Midttrafik tre offentlige dialogmøder i løbet af oktober. Her er formålet at orientere om udfordringen samt at tale med borgerne i regionen om deres behov og idéer på mobilitetsområdet.

- Situationen i den kollektive trafik kræver handling nu og her, men vi har også en udfordring på langt sigt. For vores transportbehov ændrer sig også i takt med teknologien, den grønne omstilling og samfundsudviklingen i det hele taget. Derfor skal alternative løsninger og grundlæggende nytænkning være en væsentlig del af vores drøftelser, og det er helt naturligt, at vi går i dialog med borgerne om det, siger næstformand for udvalg for Regional Udvikling, Henrik Qvist (EL).

Sidst på året ventes regionsrådet i Region Midtjylland at tage stilling til konkrete tilpasninger af køreplanen, der kommer til at  træde i kraft i sommeren 2023.


Offentlige dialogmøder:
Region Midtjylland afholder sammen med Midttrafik tre offentlige dialogmøder i oktober

Der kommer yderligere information om de enkelte møder senere. Møderne afholdes:

Fakta om regionens opgave på mobilitetsområdet:

Interesserede kan finde den nævnte analyse fra Cowi her:

Mobilitet