NYHEDER 14. DEC 2022 KL. 10:00

Webinar: Elementer fra BRT kan forbedre bustrafikken – også i købstæder

Af: Mikael Hansen

Elementer fra BRT kan forbedre bustrafikken – også i købstæder
Tv. Michael Nørgaard, webinarvært; th Anil Sharma, projektleder, Movia

Movia har gode erfaringer med at introducere BRT-værktøjskassen til de sjællandske købstæders politikere og trafikplanlæggere.


Årets sidste webinar i serien om mobilitet og planlægning blev afviklet den 9. december 2022 med projektleder Anil Sharma fra Movia som oplægsholder. Webinarserien udbydes af Kollektiv Trafik Forum og Dansk Byplanlaboratorium.

Temaet var ”BRT- også i købstæderne”. Movia har ud fra trængselsanalyser fokuseret på otte sjællandske købstæder, hvor busserne har svært ved at komme frem, og hvor der findes oplagte forbedringsmuligheder i de buskorridorer, som passerer jernbanestationerne i disse byer. Hvis busserne kommer hurtigere frem, kan det være med til at dæmpe trængslen. Udgangspunktet er Movias Mobilitetsplan, som har trafik på tværs som ét af sine hovedtemaer.

BRT-værktøjskassen byder på muligheder som: Busbaner, signalprioritering, bedre stoppesteder og bedre stationsindretning. Det er foreløbig blevet til mulighedsstudier i fem byer med bl.a. mange visualiseringer af de foreslåede løsninger. En del af de udpegede delprojekter er allerede nu så langt, at kommunernes har søgt støtte fra den ny fremkommelighedspulje.

Anil Sharma fremhævede disse erfaringer fra Movias samarbejde med kommunerne:

Webinaret havde 28 deltagere og kan genses på adressen:
https://www.crowdcast.io/@ktf-transmissionKTF Transmission BRT Infrastruktur Trafikplanlægning