NYHEDER 8. FEB 2023 KL. 13:59

Opgørelse: Transporten er blevet grønnere, men har færre passagerer

Af: kollektivtrafik

Den kollektive trafik er stadig påvirket af corona-tiden med færre passagerer og indtægter. Det viser en ny rapport og data fra Trafikstyrelsen, der også viser et billede af, at busser og tog bliver mere og mere klimavenlige frem mod 2030


Trafikstyrelsens seneste status over udviklingen i den kollektive trafik de seneste fem år til og med 2021 viser, at den kollektive trafik stadig er påvirket af corona-tiden.

- Vores rapport viser ikke så overraskende et betydeligt fald i antallet af passagerer og billetindtægter i 2020 og 2021, hvor COVID-19 og en række restriktioner dominerede. Det, vi generelt hører fra trafikselskaber i hele landet, er imidlertid, at tendensen med færre passagerer i vid udstrækning fortsatte ind i 2022, selvom restriktionerne er blevet ophævet. Det bliver underbygget af data vedrørende kollektiv trafik på Sjælland, der viser, at antallet af rejser frem til oktober 2022 lå omkring syv procent under 2019-niveauet, siger vicedirektør i Trafikstyrelsen, Christian Vesterager.


Flere grønne tog og busser
Trafikstyrelsens rapport er fyldt med nøgletal, der beskriver udviklingen i passagerer, billetpriser og tilskud til den kollektive trafik, men der er også særskilt fokus på transportsektorens energiforbrug.

Ifølge Christian Vesterager tegner rapporten et klart billede af, at busser og tog er godt på vej til at blive mere klimavenlige.

I 2021 kørte langt størstedelen af tog og busser i den offentlige transport fortsat på diesel, men frem mod 2030 vender billedet. De planlagte elektrificeringer af jernbanen medfører, at el i 2030 forventes at udgøre 80 procent af persontogenes samlede energiforbrug, hvilket vil reducere CO2-udslippet fra togdriften med over 70 procent. Alle trafikselskaber har også planer om at indsætte flere klimavenlige busser de kommende år. Alene frem til 2025 kommer næsten halvdelen af al buskørsel i udbud. Det styrker den grønne omstilling.

 

Interesserede kan se mere her:Corona Energi og miljø Passagertal