NYHEDER 29. JUL 2019 KL. 10:00

Fra arkivet 18. maj 2018 EU-Kommissionen lægger den tredie vejpakke frem

Af: kollektivtrafik

EU-Kommissionen lægger den tredie vejpakke frem

EU-Kommissionen har fremlagt sit tredje og sidste udspil til modernisering af EU’s transportsystem i denne omgang. Den tredje pakke på vejtransportområdet handler om sikker, ren og forbundet mobilitet. Den første kom sidst i maj sidste år, mens nummer to kom i november

I sin tale om Unionens tilstand i september sidste år opstillede EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, et mål for EU og det europæiske erhvervsliv om at blive førende i verden inden for innovation, digitalisering og dekarbonisering - uafhængighed af først og fermmest kul og olie. 

På grundlag af de tidligere pakker, "Et Europa i bevægelse" fra maj 2017 og "Et mobilt Europa" fra november 2017, har EU-Kommissionen nu fremlagt det tredie og sidste sæt forslag, der skal gøre initiativet til en realitet på transportområdet, som i denne sammenhæng bliver betegnet som mobilitetssektoren. 

Målet er at give alle EU-borgere en mere sikker trafik, mindre forurenende køretøjer og mere avancerede tekniske løsninger og samtidig støtte det europæiske erhvervslivs konkurrenceevne. Med dette for øje omfatter de senest fremsatte initiativer en integreret politik for fremtidens trafiksikkerhed, foranstaltninger til køretøjs- og infrastruktursikkerhed, de første CO2-normer for tunge køretøjer nogensinde, en strategisk handlingsplan for udvikling og fremstilling af batterier i Europa og en fremadskuende strategi for opkoblet og automatiseret mobilitet. Den tredie mobilitetspakke - eller vejpakke - fuldender EU-Kommissionens sin dagsorden for mobilitetsmodernisering.

- Mobiliteten står på tærsklen til en ny teknologisk omvæltning. Med dette sidste sæt forslag inden for rammerne af energiunionen hjælper vi vores erhvervssektor med at holde sig på forkant med udviklingen. Ved at indføre væsentlige teknologiske løsninger i bredt omfang, herunder bæredygtige batterier, og opbygge afgørende infrastruktur, nærmer vi os et trefoldigt nulpunkt: CO2-emissioner, trafikpropper og ulykker, siger Maroš Šefčovič, næstformand i EU-Komssionen med ansvar for energiunionen.

Miguel Arias Cañete, der er EU-kommissær med ansvar for klima og energi, peger på, at alle sektorer skal bidrage til at opfylde klimaforpligtelserne i henhold til Parisaftalen. 

- Derfor fremsætter vi for første gang nogensinde forslag om EU-normer, der skal øge brændstofeffektiviteten og nedbringe emissionerne fra nye tunge køretøjer. Disse normer giver det europæiske erhvervsliv en mulighed for at styrke sin nuværende førerposition, når det kommer til innovative teknologier, siger Miguel Arias Cañete.

EU’s transportkommissær Violeta Bulc fremhæver, at EU-Kommissionen i løbet af det seneste år har fremsat initiativer til at tackle de aktuelle udfordringer og bane vejen for morgendagens mobilitet. 

- Disse nye foranstaltninger udgør et sidste og afgørende spring, der vil betyde, at europæerne kan drage fordel af sikker, ren og intelligent transport. Jeg opfordrer medlemsstaterne og EU-Parlamentet til at leve op til vores ambitionsniveau, siger Violeta Bulc.

Hun suppleres af Elżbieta Bieńkowska, der er EU-Kommissær med ansvar for det indre marked, industri, iværksætteri og SMV'er.

- 90 procent af alle trafikulykker skyldes menneskelige fejl. De nye obligatoriske sikkerhedsfunktioner, som vi foreslår i dag, vil nedbringe antallet af ulykker og bane vejen for en førerløs fremtid med opkoblet og automatiseret kørsel, siger hun.

Med de i dag fremsatte initiativer vil EU-Kommissionen sikre en gnidningsløs overgang til et mobilitetssystem, som er sikkert, rent, opkoblet og automatiseret. Gennem disse foranstaltninger vil EU-Kommissionen desuden skabe et miljø, hvor EU's virksomheder kan fremstille de bedste, reneste og mest konkurrencedygtige produkter.

Sikker mobilitet
Antallet af trafikdræbte er blevet mere end halveret siden 2001, men 25.300 personer mistede alligevel livet på de europæiske veje i 2017, og yderligere 135.000 blev hårdt kvæstet. EU-Kommissionen’s foranstaltninger vil skabe stor EU-merværdi, der skal bidrage til øget sikkerhed på vejene og til et Europa, der beskytter sine borgere. EU-Kommissionen foreslår, at nye modeller af køretøjer udstyres med avancerede sikkerhedsfunktioner såsom avancerede nødbremsesystemer, vejbaneassistenter og systemer i lastbiler, der kan opdage cyklister og fodgængere.
Derudover vil EU-Kommissionen hjælpe medlemsstaterne med systematisk at udpege farlige vejstrækninger og målrette deres investeringer. Disse foranstaltninger kan redde op til 10.500 liv og forhindre næsten 60.000 alvorlige kvæstelser i perioden 2020-2030 og dermed bidrage til EU's langsigtede mål om at nærme sig nul dødsulykker og alvorlige kvæstelser inden 2050.

Ren mobilitet
Ved at indføre CO2-normer for tunge køretøjer vil EU-Kommissionen sin dagsorden for et transportsystem, der stort set kan klare sig uden fossile brændstofffer. I 2025 skal de gennemsnitlige CO2-emissioner fra nye lastbiler være 15 procent lavere end i 2019. Der foreslås et vejledende reduktionsmål for 2030 på mindst 30 procent i forhold til værdierne i 2019. Disse mål stemmer overens med EU's forpligtelser i henhold til Paris-aftalen og vil skabe betydelige besparelser for transportvirksomheder - hovedsageligt hos små og mellemstore virksomheder - takket være et lavere brændstofforbrug (25.000 euro over fem år). For at fremme yderligere CO2-reduktioner vil EU-Kommissionen gøre det lettere at designe mere aerodynamiske lastbiler og er i færd med at skabe forbedringer inden for mærkning af dæk. Ydermere fremsætter Kommissionen en omfattende handlingsplan for batterier, der skal bidrage til at skabe et konkurrencedygtigt og bæredygtigt "batteriøkosystem" i Europa.

Opkoblet og automatiseret mobilitet
Biler og andre køretøjer udstyres i stigende grad med førerstøttesystemer, og helt selvkørende biler er lige om hjørnet. EU-Kommissionen foreslår en strategi, der skal placere Europa blandt de førende i verden inden for fuldt automatiserede og opkoblede mobilitetssystemer. Strategien tager sigte på et større samarbejde mellem trafikanter, hvilket potentielt kan medføre enorme fordele for mobilitetssystemet som helhed. Transporten vil være sikrere, renere, billigere og mere tilgængelig for ældre og personer med nedsat mobilitet. Derudover foreslår EU-Kommissionen, at der skal oprettes et fuldt ud digitalt miljø til udveksling af fragtoplysninger. Dette vil skære igennem bureaukratiet og forenkle de digitale informationsstrømme i forbindelse med logistiske aktiviteter.