NYHEDER 10. APR 2019 KL. 10:00

DSB og Dansk Jernbaneforbund: Aftale om intensiverede forhandlinger

Af: DSB

DSB, DI, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Jernbaneforbund og Fagbevægelsens Hovedorganisation mødtes 5. april for at drøfte den videre proces for forhandlingerne mellem DSB og Dansk Jernbaneforbund.


Det blev aftalt, at DSB og Dansk Jernbaneforbund den 5. april 2019 går ind i en ny intensiveret forhandlingsproces med henblik på at indgå lokale aftaler for lokomotivpersonale og togpersonale. Derudover skal tilpasningsforhandlingerne for stationspersonalet færdiggøres. Det første forhandlingsmøde blev afholdt samme dag.

Parterne er enige om, at forhandlingerne bliver afsluttet senest 1. juni 2019. Parterne er derudover enige om, at det er særligt afgørende, at arbejdet holdes normaliseret i forhandlingsperioden, og at parterne afstår fra offentlig kommunikation om forhandlingerne.

Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation følger forhandlingsprocessen tæt og deltager i drøftelser mellem parterne, ligesom der løbende holdes statusmøder mellem ledelserne i FH og i DA.