NYHEDER 8. MAJ 2019 KL. 14:27

Region vil gøre op med vanetænkning i trafikplanlægningen

Af: kollektivtrafik

- Vi bliver nødt til at bryde barriererne ned og tænk nyt, hvis vi vil gøre det nemmere for pendlere i hovedstadsområdet at skifte bilturen alene bag rattet ud med et check ind på Rejsekortet eller en frisk cykeltur. Sådan siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) i forbindelse med, at lanceringen af en helt ny plan fra Region Hovedstaden, der skal skabe plads til 20 procent flere pendlere inden 2035 ved at kombinere tog, bus, letbane, metro og cykelture med private delebiler og samkørsel


- Som borger i regionen, hvor vi bevæger os mellem job, uddannelse, fritidsinteresser og skoler, giver det ingen mening at fokusere ensidigt på enten tog og busser eller veje og biler. Vi har hver især vores transportbehov, som får hverdagen til at hænge sammen, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Ifølge Region Hovedstadens nye Trafik- og mobilitetsplan og tilhørende analyser er der udsigt til en fordobling af tidsspild på vejene - og i den kollektiv trafik, der også er under et voldsomt pres. 

Der er for mange aflysninger, og både busser og tog har svært ved at holde køreplanerne. Udfordringen er blandt andet, at der kommer flere og flere passagerer i de centrale kommuner i Hovedstaden, mens pendlere fra yderkommuner og fra det øvrige Sjælland og Sydsverige oftest tager bilen, når de skal ind til byen og forstæderne.

Den udvikling vil Region Hovedstaden have vendt og har derfor vedtaget en samlet vision for de mange, som dagligt pendler ind og ud af regionen, så de undgår unødig spildtid i hverdagen.

Fem nye strategiske indsatser baner vejen

Målet er at udnytte det samlede trafiksystem mere optimalt og fremme grønne transportformer. Region Hovedstaden peger derfor på fem konkrete strategiske udviklingsområder:

- Vi vil bryde med de traditionelle planlæggertanker og tage udgangspunkt i at udnytte vores samlede transportsystem bedre, ved at sætte ind der, hvor vi ser potentialer i at få flere til at skifte til den kollektive trafik, som tilbyder flere forskellige kombinationer end bare et skift mellem bus og tog, siger Jens Mandrup (SF), der er udvalgsformand i Region Hovedstaden.

Hovedstadsregionen skal ligesom i andre internationale metropoler i højere grad kunne tilbyde fleksible kollektive trafikløsninger, der tilpasser sig transportbehovet for den enkelte. 

Planen peger derfor på, at den kollektive trafik skal styrkes med forskellige kombinationer af delebiler, taxi-tjenester, samkørsel og cykelture - og det skal stationer og stoppesteder rundt om i regionen indrettes efter.

Samtidig ser Region Hovedstaden gode muligheder for at styrke de traditionelle kollektive transportformer - bus, letbane, tog og metro - via gode trafikale knudepunkter, hvor trafikselskaberne arbejder tættere sammen med private transportaktører og forskellige trafiktjenester for at udvikle et sammenhængende transportudbud, som gør den kollektive trafik mere attraktiv end den er i dag.

Planen er blevet til i tæt dialog med kommunerne i hovedstaden, trafikselskaberne og en række øvrige aktører. Samarbejde skal forsætte og udvides, for at planen kan danne grundlag for at sætte partnerskaber i gang mellem offentlige aktører og invitere private aktører med ind for at udvikle fremtidens løsninger.