NYHEDER 2. AUG 2019 KL. 08:33

Cityringens åbningsdato ligger fast

Af: kollektivtrafik

I forbindelse med den seneste oversendelse af orientering til ejerkredsen om fremdrift og risici har Metroselskabet meddelt, at åbningstidspunktet for Cityringen fastholdes. Det vil sige, at selskabet forventer at åbne for passagerer 29. september, som det også tidligere er meldt ud til offentligheden

Af ejerorienteringen fremgår det, at en af de meget vigtige milepæle på byggeriet er opnået, og at sikkerhedsdokumentationen er sendt til myndighederne til deres vurdering.

- Metroselskabet har igennem det seneste år løbende orienteret ejerkredsen om fremdrift og risici på Cityringen. I den seneste orientering har vi meddelt vores ejere, at åbningstidspunktet fastholdes - naturligvis med det forbehold, at myndighederne kan godkende den fremsendte sikkerhedsdokumentation, siger Metroselskabets bestyrelsesformand, Jørn Neergaard Larsen.

Som led i færdiggørelsen af Cityringen gennemføres i øjeblikket den såkaldte Operational Trial Run, hvor det testes, at Cityringens drift og vedligeholdelse kan gennemføres hensigtsmæssigt, når Cityringen åbner for passagerer. Dette arbejde udgør en del af grundlaget for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens godkendelse og gennemføres parallelt med den uafhængige assessors evaluering og myndighedernes endelige sikkerhedsvurdering af det samlede system.

Af selskabets orientering fremgår det, at der i de kommende uger vil blive arbejdet med generel oprydning og udbedring på Cityringens 17 stationer under jorden, mens der også på stationspladserne i gadeplan vil blive arbejdet helt frem mod åbningen - og enkelte steder også efter åbningen.

Ud over skinnerne og stationerne rummer Cityringen også en række fodgængertunneler og trapper, som skal skabe forbindelser for de passagerer, som skal skifte mellem metro, S-tog og regionaltog - blandt andet på København H og Østerport station. Disse arbejder har vist sig mere komplicerede at gennemføre end ventet og bliver derfor ikke helt færdige til åbningen af Cityringen. Det påvirker dog ikke hverken åbningen eller passagerernes mulighed for at skifte mellem metro og tog i den midlertidige periode, indtil de endelige forbindelser er færdige.

Forudser uregelmæssigheder og forsinkelser
Metroselskabet peger på, at Cityringen er et meget stort og kompliceret system, og at det er umuligt at undgå uregelmæssigheder i driften i den første tid. Det er derfor naturligt, at der i de første måneder efter Cityringens åbning kan være mindre driftsforstyrrelser, når systemet møder kunderne. Metroselskabet og operatøren vil have fuldt fokus på at forebygge og begrænse mulige gener for passagererne og løse de problemer, der uundgåeligt vil opstå i den første tid.

Efter åbningen af Cityringen, starter testkørslen på den nye metrolinje til M4 til Nordhavn. Det vil påvirke driften af Cityringen og vil derfor blive tilrettelagt, så det finder sted om natten og enkelte weekender, så passagerne generes mindst muligt, inden de også kan rejse med den nye linje til Nordhavn i starten af 2020.

Fakta om Cityringen: