NYHEDER 6. AUG 2019 KL. 15:05

Afspærringer ved letbanen bliver ødelagt

Af: kollektivtrafik

Trods tidligere advarsler om ikke at krydse letbanen ved den afspærrede overgang ved Rolighedsvej i Risskov i Aarhus’ nordlige del, må Aarhus Letbane konstatere at aflåsninger og opsat hegn er blevet brudt op og ødelagt. Aarhus Letbane opfatter ødelæggelserne som bevidst hærværk, da det må være langt nemmere at bevæge sig 300 meter længere mod syd end at ødelægge flere låse, kæder og hegn for at komme over banen

Aarhus Letbane understreger, at aflåsning og hegn er sat op for at sikre, at der ikke sker færdsel over Rolighedsvej. I stedet henvises til den autoriserede overgang med bomme og advarselstavler ved Badevej, der ligger 300 meter længere mod syd.

Det omfattende hærværk mod aflåsninger og afspærringer er med Aarhus Letbane’s ord ikke kun ulovligt, der blæses også på sikkerheden - ikke blot for én selv, men også for andre som efterfølgende lokkes til at anvende overgangen.

Ødelæggelserne må opfattes som bevidst hærværk, da det må være langt nemmere at bevæge sig 300 meter længere mod syd end at ødelægge flere låse, kæder og hegn.

Aarhus Letbane understreger, at det er forbundet med livsfare at krydse letbanens spor ved Rolighedsvej. Letbanetogene, der kører på sporene, vejer 50 ton, er næsten lydløse og passerer Rolighedsvej med høj hastighed. Det er derfor Aarhus Letbane og Banedanmark har afspærret overgangen yderligere, da de tidligere låse også blev brudt op.

Aarhus Letbane advarer på det kraftigste mod at fjerne eller ødelægge afspærringerne og appellerer naboer og andre til at ringe til Politiet, hvis man opdager, at nogle er i gang med at øve hærværk mod afspærringerne.

Banedanmark har tidligere fjernet gangbroen på stedet, da der skal anlægges en ny og sikret overkørsel samme sted. Overgangen ved Rolighedsvej er afspærret med henblik på nedlæggelse for at gøre plads til den nye station ved Risskov Strandpark.