NYHEDER 5. SEP 2019 KL. 10:41

Banedanmark fortsætter med elektrificeringen af sporene på Sydsjælland

Af: kollektivtrafik

Resten af året er Banedanmark i gang med at gøre klar til elektrificering af banen mellem Næstved og Vordingborg. Arbejdet med at lave prøvegravninger langs sporet for at lokalisere og flytte de kabler, som ligger, hvor kørestrømsmasterne skal stå, går i gang. Bagefter fortsætter Banedanmark med at anbringe fundamenter til køreledningsmasterne


I forlængelse af arbejdet udskifter og omlægger Banedanmark desuden fiberkablerne langs strækningen. Ved at flytte kablerne væk fra sporet reduceres risikoen for at grave dem over, når der skal udføres sporarbejder i fremtiden, og samtidig bliver adgangen nemmere adgang til at vedligeholde kablerne, uden at genere togtrafikken.

Før kabelarbejderne går i gang, beskærer Banedanmark beplantning langs banen, som er i vejen for de nye fiberkabler. Når der er fri adgang, graver Banedanmark en rende, lægger de nye fiberkabler deri og lægger jord på igen.


Banedanmark arbejder fra klokken 20 aften til klokken 5 morgen med at anbringe fundamenterne, som bliver slået ned i jorden, mens arbejdet med de nye fiberkabler primært foregår i dagtimerne. Der vil være nogen støj fra arbejdet og fra de arbejdsmaskiner, der bliver benytte, men generne vil være forbigående, da arbejdet hele tiden flytter sig langs sporet.