Kontingentsatser 2024 (Vedtaget på KTF’s Årsmøde 28. april 2023)


Kontingentsatser (DKK / år) for operatørselskaber 2023

1-50 enheder

DKK  3.300 + moms

51 - 200 enheder

DKK  5.800 + moms

201 - 500 enheder

DKK  8.200 + moms

Over 500 enheder

DKK 13.100 + moms

Enheder: 1 bus= 1 enhed; 1 togsæt= 3 enheder
Busser og togsæt opgøres som drifts- eller kontraktmateriel excl. reservemateriel

 

Kontingentsatser (DKK / år) for kommuner, regioner og trafikselskaber 2024

Trafikselskab under 100.000 indbyggere

DKK  3.300 + moms

Trafikselskab under 100.001 - 750.000 indbyggere

DKK  5.800 + moms

Trafikselskab under 750.001 - 1.500.000 indbyggere

DKK  8.200 + moms

Trafikselskab over 1.500.000 indbyggere

DKK 13.100 + moms

Metroselskabet

DKK  3.300 + moms

Salgsselskab - paraplyselskab

DKK  8.200 + moms

Region

DKK  5.800 + moms

Kommune op til 75.000 indbyggere

DKK  3.300 + moms

Kommune over 75.000 indbyggere

DKK  5.800 + moms

 

Kontingentsatser (DKK / år) for foreninger og organisationer (2024)

Branche- og interesseorganisationer

DKK 6.600 + moms

Arbejdsgiverforeninger og fagforbund

DKK 6.600 + moms

 

Kontingentsatser (DKK / år) for støttemedlemmer (2024)

Støttemedlem - virksomhed

DKK 3.300 + moms

Støttemedlem - personligt

DKK    400 + moms

Støttemedlem - uddannelsesinstitution

DKK    200 + moms

Støttemedlem - studerende

DKK    800 + moms

 

Kontingentet fastsættes for det følgende år ved beslutning på årsmødet i april og opkræves én gang om året i januar.