JANUAR 2021
Torsdag 21. januar
12:00-12:30 Nye transportteknologier og strategier for en bilfri by

Visionen om en bilfri by optager mange - flere og flere. Arkitekt Robert Martin har i en erhvervs-ph.d. undersøgt hvordan nye transportteknologier og forskellige strategier kan føre derhen. Centralt er samarbejdet mellem vejmyndigheder, mobilitetsplanlæggere, arkitekter og beslutningstagere. 

En metode bestående af ´backcasting´ og ´prototyping´ kan føre fra vision til virkelighed.

v. Robert Martins, Head of Mobility hos JAJA Architects  

Tilmeld mig

Mandag 25. januar
12:00-12:30 Ny viden: Kan og vil byerne reducere biltrafikken?

Dette webinar fokuserer på ny viden fra studier fra England, Holland, Tyskland og Sverige. Få blandt andet svar på spørgsmålene:

- Kan og vil byerne reducere biltrafikken?

- Hvad er vigtigst for byernes transportpolitik og bilernes placering heri?(Fremkommelighed? Økonomisk vækst? Liveability? Reduktion af luft- og støjforurening? Trafiksikkerhed? Klima? Social inklusion?)

- Hvad glemmer byerne ofte? (Er de transportpolitiske tiltag nok til at nå målene? Er der sammenhæng mellem trafikken i byen og trafikken i forstæderne og regionen? Er der sammenhæng mellem persontrafikken og varegodstransporten?) 

Og så til en diskussion. Er denne viden relevant i dansk sammenhæng?

Bemærk: Webinaret er på engelsk og der kommer massiv viden!

v. Tom Rye, Professor of Transport Policy,  Molde University College, Norway og D.r Robert Hrelja,  Universitetslektor, Docent i Trafik och Väg, Malmö Universitet

Læs mere her: Artikel: Policies for reducing car traffic...

Tilmeld mig

Torsdag 28. januar
12:00-12:30 Få passagererne med: Fra prognose til værktøj

Forhåbentlig slipper coronaen langsomt sit tag i samfundet, så danskerne kan vende tilbage til deres normale gøremål...og til den kollektive trafik.

Hvad siger prognoserne om denne udvikling? Og endnu vigtigere: Hvilke værktøjer skal man gribe til for at forstå sine kunder (passagererne) og de krav og ønsker til den kollektive trafik skal opfylde fremadrettet?

Wilke gennemførte et større webinar tidligere på måneden. Her får du de nyeste og vigtigste resultater og erfaringer.

v. Henrik Andersen, Head of Public & Partner

Tilmeld mig

FEBRUAR 2021
Mandag 1. februar
10:00-11:35 Online Kollektiv Trafik Konference - Fremtiden for bus- og togtrafikken med COVID-19

Kollektiv Trafik Konferencen tilpasses udviklingen i Corona-pandemien
 

I lyset af udviklingen af COVID-19 blev det besluttet, at udsætte Kollektiv Trafik Konferencen til mandag den 1. februar 2021. 

Vi må indse, at det ikke er realistisk at vi forsamles på Comwell Hotel i Korsør. I stedet har vi arrangeret et virtuelt formiddagsmøde d. 1. februar kl. 10:00 om fremtiden for den kollektive transport med COVID-19 og klimakrav.

Program

10.00: Velkomst

10.05: Oplæg fra transportminister Benny Engelbrecht

10.35: Fremtiden for bustrafikken med COVID-19 og klimakrav, Dorthe Nøhr Pedersen, administrerende direktør for Movia

11.05: Fremtiden for togtrafikken med COVID-19 og klimakrav, Flemming Jensen, administrerende direktør for DSB

11.35: Afrunding – view over kommende digitale gå-hjem-møder hos TØF og KTF

Der vil efter hvert oplæg være mulighed for at stille opfølgende spørgsmål.

Vi sender dig et link til webinaret kl. 8:00 på dagen, hvor arrangementet afholdes.

Webinaret starter kl. 10:00, men det er muligt at logge på allerrede 15 minutter før.

Tilmeld mig

Tirsdag 2. februar
12:00-12:30 Danske Regioner: Bæredygtig transport er mange ting

Nye busser og tog skal køre på grønne brændstoffer frem for diesel, når de regionale ruter sendes i udbud frem mod 2030. Det blev lagt fast i klimasamarbejdsaftaler indgået af de fem regioner, Danske Regioner og transportministeren den 10. december 2020. 

Men bæredygtig trafik handler om mere om grønne busser. De nye klimasamarbejdsaftaler bygger på en såkaldt overliggeraftale mellem regeringen og Danske Regioner. Her indgår også andre tiltag, som fx skal styrke cykeltrafikken i form af supercykelstier, samt en analyse af de unges transportvaner, som skal belyse, hvad der kan få flere unge til at cykle, gå eller tage den kollektive trafik i stedet for bilen.

Præsentation v. Danske Regioner

Læs mere: Danske Regioner d. 10.12.2020

Tilmeld mig

Torsdag 4. februar
12:00-12:30 Hvordan bliver regionalbusserne grønne?

Regeringen etablerede i april 2020 en grøn buspulje på 75 mio. kr. målrettet regioner og grøn buskørsel på øer. Trafikstyrelsen blev sat til at udmønte midlerne og modtog i efteråret 12 ansøgninger fra både regioner og ø-kommuner. 

Her var søgt for i alt 134 mio. kr. der peger på flere forskellige veje til grøn, regional bustrafik:

  • Elbusser
  • Brintbusser
  • Busser, der kører på biodiesel. 

Forligskredsen bag puljen lagde sig kort før årsskiftet fast på, hvordan midlerne skal fordeles, og Trafik- Bolig og Byggestyrelsen kan derfor nu besvare det gode spørgsmål:

Hvordan bliver regionalbusserne - og busserne på de dansk øer - grønne?

v. Jan Albrecht, Kontorchef i Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen

Tilmeld mig

Tirsdag 9. februar
12:00-13:00 Region Midtjylland: Vejen til grøn bustrafik

Region Midtjylland fik i 2020 udarbejdet et vidensgrundlag for fremtidens beslutninger om en grøn bustrafik. De teknologiske og praktiske forudsætninger med forskellige drivmidler i den regionale trafik blev kortlagt. Og i forlængelse heraf er tre scenarier med forskelligt fokus beskrevet:

  1. Uændret tilskud
  2. Fokus på mål
  3. Emissionsfri fremtid

Så er bolden give op! 

Hvad siger teorien og hvordan kommer vi videre i praksis med grøn omstilling i den regionale, kollektive trafik? 

Præsentationer og efterfølgende spørgsmål og diskussion:

1. Baggrunden og analysen (v. Carsten Nørregaard, senior projektleder i COWI)

2. Implementering: Fra idé til virkelighed (Thomas Dalgaard Mikkelsen, funktionsleder i Midttrafik)

3. Grønne busser og regional bæredygtighed.  Næste skridt. (Peter Hermansen, specielkonsulent i Region Midtjylland)

Webinaret varer 60 minutter fra 12.00 til 13.00

Tilmeld mig

Forrige side   Næste side