APRIL 2021
Fredag 23. april
12:00-12:30 Forsker: Taksterne i den kollektive trafik skal reformeres

”For dyrt og for kompliceret”. Sådan lyder af og til kritikken af priserne i den kollektive trafik. Vi har vænnet os til Rejsekortet, og der er også sket forenklinger af takstsystemerne på begge sider af Storebælt. Men er der mere vi kan gøre?

Ja! Hvis man spørger fagkundskaben. På relativ kort sigt vil en takstreform kunne lede til flere passagerer og bedre udnyttelse af trafiksystemet. Den kollektive trafik skal gøre brug af følgende elementer:

  • Større differentiering af priser mere mellem myldretid og perioder med færre passagerer. Udnyttelsen af systemet kan forbedres ved at give markant rabat uden for myldretiden.
  • Øget minimumsprisen for de helt korte ture, fordi disse kan ske med gang/cykel. Til gengæld skal de lange ture gøres billigere for at sikre en skarpere konkurrence til bilen.
  • Periodekort eller rejsekort bør omtænkes med en rabatstruktur, så personer med stort transportbehov kan spare penge med kollektiv trafik.
  • Rabatter til grupper og familier. Så bliver den kollektive trafik prismæssigt mere konkurrencedygtig for familier sammenlignet med kørsel i bil.
  • Fleksible appløsninger, der ikke er dyrere end rejsekort, og som nemt kan benyttes af udlændinge, samt med Øresundstog ud over til Skåne. 

Der er mange ting at tage fat på. I første omgang får vi viden på bordet på dette webinar.

v. Hjalmar Christiansen, Specialkonsulent, DTU. Department of Technology, Management and Economics Transport

Tilmeld mig

Tirsdag 27. april
12:00-12:30 Midttrafik: Pendlerne har brug for fleksibilitet

"Tilbyd mere fleksible pendlerkort og billetprodukter – som passer til en fremtid med mere hjemmearbejde." sådan lyder 1 af 10 råd fra Passagerpulsen om, hvordan man får passagererne tilbage i den kollektive trafik tidligere på måneden (den 5. april 2021). 

Midttrafik er langt foran og indførte allerede i sommeren 2020 den klippekortbaserede pendlerløsning - PendlerKlip. Dette var netop som led i en strategi for at  genvinde passagererne og imødekomme behovet for fleksibilitet i coronakrisen. Med den gradvise genåbning af den kollektive trafik fra den 6. april 2021 får PendlerKlip fornyet interesse.

Hvilke erfaringer har Midttrafik høstet fra PendlerKlip? Og er der flere pris- og billettiltag på vej fra det midtjyske trafikselskab?

v. Mikkel Holm Schou og Jeppe Færgegaard Sørensen, Midttrafik

Læs mere: Midttrafik åbner op for flere passagerer i bus og letbane

Tilmeld mig

 

Torsdag 29. april
12:00-12:30 Transport og mobilitet i kommunale klimahandleplaner

Mange kommuner er i gang med – eller har afsluttet - arbejdet med at lave en klimaplan, der lever op til Parisaftalen.

Planerne omfatter alle sektorer, og skal anvise vejen til hvordan kommunen bliver CO2 neutral i 2050.

De skal opstilles delmål og man skal komme med anvisninger på hvordan man vil nå målene.

Transportsektoren er naturligvis et vigtigt tema i planerne og udgør en betydelig del af CO2 udledningen i kommunerne.

De er store forskelle i udledningerne og også store forskelle på hvad den enkelte kommune kan gøre for at reducere CO2 udledningen.

En del af de mest effektive virkemidler ligger kun delvist i kommunerne, men til gengæld er det oplagt hos kommunen der kan gennemføre en samlet Mobilitetsplanlægning og derigennem påvirke borgernes trafikadfærd i en mere bæredygtig retning.

I webinaret vil vi se på størrelsesordener og virkemidler og komme med eksempler fra de kommuner, der er kommet langt i arbejdet.

v. Susanne Krawack, Seniorkonsulent, Transport og mobilitet. Concito - Danmarks grønne tænketank

Tilmeld mig

MAJ 2021
Tirsdag 4. maj
12:00-12:30 DSB: Tilbage på sporet - Priser tilpasset kunderne

DSB har høstet værdifulde erfaringer med at koble kundernes behov med dynamisk prissætning. Erfaringerne blev høstet før corona og betød, at DSB i flere måneder i træk vækstede og vandt markedsandele fra både biler og busser over Storebælt.

De erfaringer skal udnyttes optimalt i en situation, hvor arbejdsmarkedet har ændret sig med merehjemmearbejde og større fleksibilitet i mødetiderne. 

Hør kommerciel direktør i DSB, Jan Sigurdur Christensen, dele DSB’s tanker om fortsat at kunne tilbyde attraktive billettilbud til eksisterende og kommende kunder.

v. Jan Sigurdur Christensen, direktør, DSB Kommerciel

Tilmeld mig

 

OKTOBER 2021
Mandag 4. oktober
09:00-19:00 Kollektiv Trafik Konferencen 2021

Kollektiv Trafik Forum og TØF organiserer i fællesskab året Kollektiv Trafik Konference. 

Konferencen finder sted i Korsør. Mandag den 4. oktober til tirsdag den 5. oktober 2021.

Mere følger.

Forrige side   Næste side