KTF Transmision
NYHEDER 12. MAJ 2021 KL. 23:00

KTF Transmission: Kollektiv trafik står svagere blandt unge efter corona-krisen

Webinaret den 11. maj 2021 handlede om den kollektive trafiksektors fælles kundeundersøgelse for 2020. Den rummede interessante informationer og udfordringer, når passagererne skal vindes tilbage.


NYHEDER 12. MAJ 2021 KL. 19:00

Mere bæredygtig transport kan få 475 millioner støttekroner

Om kort tid skal hovedparten af Folketingets partier forhandle om, hvordan 475 millioner kroner skal bruges til at fremme mere bæredygtig transport i Danmark. - Vi går til forhandlingerne med ønske om en hurtig aftale, for danskerne køber elbiler som aldrig før, og den udvikling skal vi skubbe på, hvor vi kan. Det er en udfordring at få flere elbiler på vejene, når det er besværligt at få ladet elbilen op, når man bor i lejlighed. Derfor vil vi øremærke 25 millioner til medfinansiering af ladestandere på parkeringsarealer i boligforeninger allerede i 2021, siger transportminister Benny Engelbrecht (S) forud for forhandlingerne


NYHEDER 12. MAJ 2021 KL. 15:07

Regeringen har forlænget de smitteforebyggende tiltag i den kollektive transport

Passagerer i busser, metro og tog skal fortsat bære mundbind. S-Regeringen har besluttet at forlænge kravet om mundbind/visir i fire uger frem til torsdag 10. juni. Samtidig forlænges blandt andet forbuddet mod indtagelse af alkohol i busser og belægningsbegrænsningen i fjernbusser


NYHEDER 12. MAJ 2021 KL. 14:00

Tabende togproducent klager over tildeling af kontrakt

Togproducenten Stadler, der har hovedesæde i Schweiz, har besluttet sig for at klage over, at det var den franske konkurrent Alstom, som DSB tildelte kontrakten på Fremtidens tog 12. april i år. Stadler har indgivet klagen med henvisning til, at selskabet grundlæggende ikke mener, at Alstoms bud er konditionsmæssigt - det vil sige at buddet opfylder alle DSB’s krav


NYHEDER 12. MAJ 2021 KL. 13:22

Branden på færgen »Scandinavian Star« skal undersøges endnu en gang

Justitsminister Nick Hækkerup er sammen med repræsentanter for Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Radikale, Enhedslisten, Konservative, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne nået til enighed om at nedsætte en uvildig task force, der skal kaste et nyt lys over branden ombord på færgen Scandinavian Star i 1990 ved at undersøge reder-, ejer- og forsikringsforholdene i sagen. Hvis task forcen afdækker nye oplysninger om mordbranden, kan det føre til, at den politimæssige efterforskning genoptages


NYHEDER 12. MAJ 2021 KL. 13:13

DSB kørte ud af første kvartal med overskud

DSB's resultat før skat for årets første kvartal udgør et overskud på 256 millioner kroner. DSB kørte med 17,4 millioner passagerer, hvilket var en tilbagegang på62 procent sammenlignet med første kvartal 2019 - året før corona-restriktioner begrænsede passagertallet i tog og busser


NYHEDER 11. MAJ 2021 KL. 15:58

Samarbejde på området for kollektiv transport: Flere nye initiativer blev lanceret til gavn for kunderne - trods corona-situationen

En velfungerende offentlig transport er en forudsætning for, at samfundet fungerer. Trods påvirkning af vekslende corona-restriktioner kom samarbejdsorganisationen Din Offentlige Transport (DOT) med DSB, Movia og Metroselskabet sidste år med en række initiativer, som sikrer en tryg rejse og bedre offentlig transport til kunderne. Det fremgår af DOTs årsrapport for 2020


Taxi-selskab har fået ny direktør
NYHEDER 11. MAJ 2021 KL. 15:44

Taxi-selskab har fået ny direktør

Et af Danmarks største taxi-selskaber, Taxa 4×35, har fået ny administrerende direktør. Selskabets hidtidige direktør Gert Fros overlod 3. maj posten som direktør til Stefan Sommer, som kommer til selskabet med erfaring fra service- og transportbraanchen


NYHEDER 11. MAJ 2021 KL. 14:05

Stort lade-hub skal bidrage til at udfase diesel-taxier i København

Energiselskabet E.ON og taxiselskabet Dantaxi åbner onsdag eftermiddag 11. maj det hidtil største taxi-ladehub i Norden. I Danhub - Powered by E.ON kan op til 400 taxier oplade i døgnet, og det dækker en stor del af hovedstadens nuværende behov. Ladehubben vil bidrage til, at det bliver lettere at komme ud at køre med el-taxier. Dermed er de nye lademuligheder et stort skridt i retning af en udfasning af Københavns cirka 1.700 diesel-taxier allerede i 2025


NYHEDER 10. MAJ 2021 KL. 21:00

Dansk Persontransport: Sommerpakke skal også komme turistbus- og taxibranchen til gode

Dansk PersonTransport ser mange gode elementer i S-Regeringens udspil til årets sommerpakke, men mener også, at den i højere grad bør målrettes turistbus- og taxierhvervet, der stadig er hårdt ramt af de restriktioner, der har været gældende eller stadig er gældende for at dæmme op for spredning af coronavirus


NYHEDER 7. MAJ 2021 KL. 08:43

Borgere i Brønderslev kommune kan nu køre flextur 24/7

Nu har borgerne i Brønderslev kommune mulighed for at benytte NTs flextrafik til kørsel internt i kommunen om natten. Projektet evalueres efter 6 måneder, og hvis projektet bliver en succes, så vil NT arbejde på at udbrede konceptet til resten af Region Nordjylland


NYHEDER 6. MAJ 2021 KL. 15:00

Nyt ungepanel skal gøre det attraktivt at rejse med bus

En stor undersøgelse af unges transportvaner skal danne baggrund for arbejdet med den kommende trafikplan for 8-kommunesamarbejdet i det midt- og vestjyske. Omkring 14.000 unge, der hører til blandt fremtidens kunder og derfor særdeles vigtige for den kollektive trafik, er blevet spurgt i undersøgelsen. Næste skridt er nedsættelse af et ungepanel for at sikre, at der bliver foretaget de rigtige tiltag for de unges behov og ønsker, når den fremtidige kollektive trafik skal fastlægges i Midt- og Vestjylland


NYHEDER 6. MAJ 2021 KL. 14:52

Letbane-projektet langs Ring 3 i Hovedstaden kom for alvor i gang i 2020

I 2020 blev der sat gang i selve anlægsarbejdet flere steder langs den 28 kilometer lange letbane-strækning fra Lyngby i nord til Ishøj i syd. Samlet blev der i 2020 foretaget investeringer i anlæg af letbane på 855 millioner kroner, heraf 647 millioner kroner vedrørende anlægsomkostninger og 208 millioner kroner vedrørende driftsrelaterede anlægsinvesteringer


NYHEDER 6. MAJ 2021 KL. 12:00

Webinar: Kollektiv trafik og corona. Hvad siger danskerne?

Hvad siger danskerne til den kollektive trafik efter et år med corona? Det blev afsløret i trafikselskabernes 3. fælles, nationale undersøgelse. Se webinar tirsdag den 11. maj 2021.


NYHEDER 6. MAJ 2021 KL. 10:13

To færgeruter kommer i udbud senere på året

Transportministeriet forbereder udbud af færgeruterne Samsø-Kalundborg og Bøjden-Fynshav, hvor der vil være fokus på omstilling til mære bæredygtig drift. Udbudsmaterialet til de to færgeruter, som skal udarbejdes i løbet af året, og transportminister Benny Engelbrecht (S) håber, at de mulige grønne løsninger vil komme fra branchen selv


NYHEDER 6. MAJ 2021 KL. 07:00

KTF Transmission: Alle vil gerne gøre en god handel

Billige billetter er en oplagt måde at få nye passagerer til at stige ind i toget, siger Jan Sigurdur Christensen, kommerciel direktør i DSB, i Kollektiv Trafik Forums tredje webinar om takster i kollektiv trafik.


NYHEDER 6. MAJ 2021 KL. 04:00

KTF Transmission: Kollektiv trafik er kun en lille brik i CO2-regnskabet

Et flertal af kommuner har opstillet klimaplaner i projekt udført af CONCITO, Realdania, de fem regioner og Kommunernes Landsforening. Transport fylder meget i CO2-regnskabet, men kollektiv trafik er kun en lille del, som alligevel har fået stor bevågenhed. Det fremgår af Kollektiv Trafik Forums webinar den 29. april om kommunernes klimaplaner.


NYHEDER 5. MAJ 2021 KL. 18:00

EU-politikere styrker togpassagerers rettigheder

EU-Parlamentet har vedtaget nye regler, der skal sikre, at togpassagerer er bedre beskyttet i tilfælde af forsinkelser, aflysninger eller forskelsbehandling. Reglerne skal sikre, at passagerer kan få omlagt deres rejse og modtage hjælp ved forsinkelser og aflysninger, at der skabes bedre betingelser for personer med nedsat mobilitet, at der kommer flere pladser til cykler i togene


NYHEDER 5. MAJ 2021 KL. 12:56

Kontanterne vender tilbage

Fra torsdag er det igen muligt at købe en billet hos buschaufføren i eksempelvis FynBus', Sydtrafik's og Nordjylland Trafikselskabes busser og betale med kontanter for flexturen. Salget af billetter i bussen har været suspenderet siden 14. januar i år


NYHEDER 5. MAJ 2021 KL. 12:28

PtX-virksomheder bliver de første i testordning for bæredygtige løsninger

Som de første virksomheder får Brande Brint og GreenLab Skive friere rammer til at afprøve og udforme fremtidens mere bæredygtige energiløsninger. Det sker som led i en særlig testordning, som undtager dem fra nogle af de nuværende regler på området


NYHEDER 4. MAJ 2021 KL. 16:02

Batteritog er på vej til Region Sjælland

Halvdelen af dieseltogene på Region Sjællands lokalbaner er på vej til at blive udskiftet med nye batteritog. Regionsrådet i Region Sjælland har besluttet, at anskaffe 14 nye batteritog, og Lokaltog kan dermed gå i gang med at finde en leverandør


Hurtig ø-færge er kommet i gang
NYHEDER 4. MAJ 2021 KL. 11:11

Hurtig ø-færge er kommet i gang

Samsø Rederi, der er ejet af Samsø Kommune, har åbnet den planlagte hurtigfærgerute mellem Aarhus C og Sælvig på Samsø. Med hurtigfærgen, der er bygget i Kina, er rejsetiden mellem Sælvig og Aarhus C en time


NYHEDER 4. MAJ 2021 KL. 10:58

Færre biler på vejene giver færre trafikulykker - og dermed færre døde

Der var 22 dræbte i trafikken i årets første tre måneder. Det er et fald på over 40 procent i forhold til første kvartal 2020.Det store fald hænger sandsynligvis ammen med coronanedlukningen, hvor mange har været hjemsendt eller arbejdet hjemme. Trafiktallene viser også, at der var været mellem 20 og 30 procent færre biler på vejene i årets første tre måneder


NYHEDER 4. MAJ 2021 KL. 10:47

Politisk aftale afsætter 200 millioner kroner til mindre miljøbelastende færger

En ny politisk aftale mellem S-Regeringen, Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet, der rummer en pulje på 200 millioner kroner, gør det muligt for danske færger at komme et skridt nærmere en CO2-neutral færgedrift. De 200 millioner kroner er øremærket til omstilling af den kommunale færgedrift i Danmark, så den bliver klimavenlige og samtidig kan eliminere eller reducere deres lokale luftforurening betydeligt


NYHEDER 3. MAJ 2021 KL. 12:01

Taxi-selskab kører med opkøb ind på nyt special-område

Danmarks største taxiselskab, Dantaxi, har købt transportudbyderen HB-Care. Med handlen får Dantaxi adgang til helt nye strategiske områder indenfor visiteret specialkørsel, hvor HB-Care er markedsledende


NYHEDER 29. APR 2021 KL. 23:00

KTF Transmission: Midttrafiks Pendlerklip viser vejen til mere fleksible billetter

Tiden råber på fleksible pendlerbilletter i kollektiv trafik. Midttrafik har allerede én: Pendlerklip – præsenteret på webinaret den 27. april 2021. Webinaret var det andet i en serie om takster og priser i kollektiv trafik.


NYHEDER 29. APR 2021 KL. 12:05

Persontransportorganisation: Havneprojekt kan halvere sejltiden mellem Langeland og Lolland - og gavne fjernbustrafikken

Dansk PersonTransport, der organiserer taxi- og busvognmænd - eksempelvis vognmænd med fjernbusser - efterlyster en fremskudt havn ved Tårs på Lolland i S-Regeringens udspil til infrastruktur. Et sådan projekt kan halvere sejltiden mellem Spodsbjerg på Langeland og Tårs på Lolland fra 45 minutter til 22 minutter og dermed skabe øget dynamik i øst-vest-korridoren fra Lolland til det sydfynske område, hvor Rute 800 årligt betjener 12.000 passagerer


NYHEDER 29. APR 2021 KL. 08:00

Danmark er nærmere klimamålet end hidtil antaget

Vejen mod 70 procents reduktion af CO2-udledningen i 2030 er blevet kortere - også kortere end hidtil antaget. Politiske aftaler om CO2-reduktion har bidraget til klimaindsatsen, og siden fremskrivningen sidste år er der leveret på 40 procent af Danmarks udfordringer på vejen mod 70 procent-målet


NYHEDER 29. APR 2021 KL. 04:00

Trafikstyrelsen: Sådan er det gået med tilskudspuljerne til kollektiv trafik

I Trafikstyrelsens årsrapport 2020 kan du læse om Trafikstyrelsens tilskudspuljer til forbedringer af kollektiv trafik og grøn transport.


Hent flere nyheder