NYHEDER 3. JUL 2020 KL. 08:56

Ny bro-direktør kommer fra trafikselskab i Skåne

Øresundsbro Konsortiets bestyrelse har udpeget Linus Eriksson til ny administrerende direktør for Øresundsbron, hvor han afløser Caroline Ullman-Hammer, som annoncerede sin afgang før nytår efter 13 år på posten. Linus Eriksson, der i dag er trafikdirektør hos Skånetrafiken, tiltræder sin nye stilling søndag 1. november


NYHEDER 3. JUL 2020 KL. 06:00

Flere vælger at flyve igen

I takt med, at der igen flyves til flere destinationer, stiger passagertallet i lufthavnene. Det gælder også i Aalborg Lufthavn. Men selvom der er kommet flere passagerer til, ligger tallet for juni i år 87,8 procent under tallet for juni sidste år


NYHEDER 2. JUL 2020 KL. 17:00

Egedal Kommune justerer lokale buslinjer

Fra 28. juni blev flere busruter i Egedal Kommune ændret. Det er for at binde byerne bedre sammen, lyder det fra formanden for Teknik- og Miljøudvalget.


NYHEDER 2. JUL 2020 KL. 12:03

Københavns metro får nye tog - og større kapacitet

Flere tog skal sikre plads i til alle i den københavnske metro - også i fremtiden. Derfor har Metroselskabet indkøbt otte nye tog, hvoraf de to første er ankommet til Danmark. De nye tog skal øge kapaciteten på metrolinjerne M1 og M2


NYHEDER 2. JUL 2020 KL. 11:25

Nye køreplaner betyder farvel til tomme busser hos Sydtrafik

Mandag 28. juni skiftede Sydtrafik’s busser til nye køreplaner, der gælder frem til juni næste år. På de fleste ruter er der tale om mindre ændringer, men på nogle ruter er der afgange, der helt udgår, fordi der er for få passagerer. - Turene udgår, fordi det ikke giver mening hverken økonomisk eller miljømæssigt at køre en stor bus med så få passagerer, siger Lotte Stensberg, der er afdelingsleder for Plan og Udvikling i Sydtrafik. Hun peger på, at der stadig er mange ture tilbage på de berørte ruter - og der er også mulighed for at benytte Flextur


NYHEDER 2. JUL 2020 KL. 06:00

Alstom tager et vigtigt teknologisk skridt mod digital jernbanesikkerhed

Den nyudviklede datafusions-algoritme skal erstatte de nuværende radarsystemer i ERMTS-signalsystemet i Norge


NYHEDER 1. JUL 2020 KL. 17:00

Movia åbner fordøren, men passer stadig godt på chauffører og kunder

Fra mandag 29. juni har man igen kunnet bruge fordøren i de mange gule busser på Sjælland. Men for at passe godt på chauffører og kunder, er der stadig kun selvbetjening i bussen.


NYHEDER 1. JUL 2020 KL. 11:09

Hanstholm bevarer sin lokale taxidrift

Taxiselskabet Dantaxi har overtaget taxidriften i Hanstholm. De lokale chauffører fortsætter bag rattet i taxierne, der betjener byen og lokalområdet


NYHEDER 1. JUL 2020 KL. 11:02

Gående og cyklende kan komme gratis ud at sejle på 53 færgeruter

Som en del af S-Regeringens sommerpakke tilbyder 53 færgeruter i Danmark gratis rejser for alle gående og cyklister i juli


NYHEDER 1. JUL 2020 KL. 09:00

FynBus’ tilbud til de fynske cyklister er blevet endnu bedre

I snart fire år har det været muligt for fynboerne at tage deres cykler gratis med i mange af FynBus’ grønne busser. Tilbuddet er løbende blevet evalueret og justeret. FynBus har nu justeret rejsereglerne, så kunderne i de regionale busser og i bybusserne i Svendborg kan tage deres cykler med hele dagen.


NYHEDER 1. JUL 2020 KL. 01:00

Havarikommissionen vurderer efter ulykke i overskæring: Overkørselsanlæg på Djursland har virket

Danmarks officielle havarikommission, der en uafhængig sikkerhedsundersøgelsesmyndighed, som undersøger havarier, ulykker og hændelser inden for luftfart og jernbane, har offentliggjort sin undersøgelse af ulykken i jernbaneoverkørslen ved Albøgevej på Djursland 6. juli sidste år, hvor en personbil kørte ud foran et letbanetog. Ulykken endte med to døde og to kvæstede i personbilen


NYHEDER 30. JUN 2020 KL. 15:27

Først i Danmark: Eldrevet handicapbus sættes i drift

Bedre Bus Service ApS fra Ishøj og mobilitetsselskabet Movia har sammen taget et konkret skridt mod en fossil- og emissionsfri handicapkørsel.


NYHEDER 30. JUN 2020 KL. 12:02

DSB tager 35 IC4-togsæt midlertidigt ud af drift

En potentiel teknisk fejl på en række renoverede køre-bremsekontroller til IC4-togsæt får DSB til at tage 35 IC4-tog ud af drift. Togene vil få fejlene rettet hurtigst muligt - dels med køre-bremsekontroller fra lageret - dels ved hjælp af leverandøren


NYHEDER 29. JUN 2020 KL. 12:15

Dansk PersonTransport: Fjernbusser bør være en del af sommerpakken for den kollektive trafik

Fredag 19. juni blev et bredt flertal i Folketinget enige om en sommerpakke med eksempelvis billigere billetter til busser og tog. Hos organisationen Dansk PersonTransport, der eksempelvis organiserer busvognmænd, der beskæftiger sig med fjernbuskørsel, lægger man mærke til, at fjernbusserne ikke er med i sommerpakkens indhold


NYHEDER 26. JUN 2020 KL. 14:47

Lydmålinger på Cityringen i København er afsluttet

Siden december sidste år har Metroselskabet gennemført i alt 72 målinger hos naboer, der har oplevet at kunne høre M3 Cityringen. Alle lydmålinger ligger med en enkelt undtagelse under myndighedernes vejledende grænseværdier


NYHEDER 25. JUN 2020 KL. 09:44

Seks kommuner og S-Regeringen har indgået aftaler om klimasamarbejde om kollektiv trafik

Landets største kommuner skal være fyrtårne i den grønne omstilling af den kollektive trafik. Det fremhæver Transportministeriet o transportminister Benny Engelbrecht (S) i forbindelse med de klimasamarbejdsaftaler, som transportministeren har indgået med henholdsvis København, Aarhus, Odense, Aalborg, Vejle og Frederiksberg Kommuner. Aftalerne omfatter 25 procent af den kollektive tranfik


NYHEDER 25. JUN 2020 KL. 08:00

Prisen dumpes på mulige nye fjernbusruter

Lynbussen lover fjernbusrejser til København fra Aarhus og Esbjerg til væsentlig lavere priser end konkurrenterne Men der er endnu et stykke vej til, at passagererne kan gøre brug af de ekstraordinært billige tilbud


NYHEDER 25. JUN 2020 KL. 08:00

Regionsrådet på Sjælland stemte for nye skinner på Østbanen

Regionsrådet i Region Sjælland besluttede onsdag enstemmigt at gå videre med en sporrenovering af den regionale Østbane, der forbinder Køge med henholdsvis Faxe Ladeplads og Rødvig. Beslutningen betyder, at anden fase af sporrenoveringen sættes i gang. Regionsrådsformand Heino Knudsen (S) understreger, at den politiske kampen for at skaffe den nødvendige finansiering fra Christiansborg fortsætter


NYHEDER 25. JUN 2020 KL. 03:00

FynBus har ekstraindtægter fra billetsnydere

Efter at kontrollørerne i FynBus er kommet tilbage i maj og juni måned, er det udstedt mange bøder til rejsende uden billet, selv om afgifterne er sat markant op fra 18. maj. Mange af gratisterne er unge under 18 år.


NYHEDER 24. JUN 2020 KL. 17:24

Analyse: Passagerflugt vil koste samfundet milliarder

En ny analyse udarbejdet af COWI for DI Transport viser, at hvis passagererne fravælger bus, tog og metro og i stedet tager bilen, vil det få store samfundsøkonomiske konsekvenser. Omkostningerne indebærer faktorer som manglende billetindtægter, øget trængsel på vejene, negativ klimapåvirkning samt støj og- luftforurening


NYHEDER 23. JUN 2020 KL. 11:26

Hernings bybusser skal køre på el

Tide Bus Danmark A/S har vundet udbuddet om Herning bybusser. Dermed vil der fra september 2021 køre 14 nye elbusser i Hernings gader, hvor de vil afløse de eksisterende dieselbusser. Passagerne i Herning kan se frem til busser, som er emissionsfrie og meget støjsvage - både indvendigt og udvendigt


NYHEDER 23. JUN 2020 KL. 10:33

Rejsepas til sommerens ture i Danmark er efterspurgte

I løbet af morgentimerne har DSB solgt omkring 11.000 af de i alt 50.000 rejsepas til 299 kroner, som blev annonceret i sidste uge som en del af S-Regeringens sommerpakke


Videokonkurrence om fynsk bustransport har fået en vinder
NYHEDER 22. JUN 2020 KL. 15:40

Videokonkurrence om fynsk bustransport har fået en vinder

Igennem seks måneder har de fynske uddannelsessøgende krydset “optikker” i en konkurrence om, hvem der kunne producere den bedste film med budskabet om, hvordan FynBus får flere studerende til at tage bussen. Mandag fik konkurrencens samlede vinderduo overrakt hovedpræmien ved en uformel sammenkomst hos FynBus


NYHEDER 22. JUN 2020 KL. 12:00

Hollandsk milliard-investering i Power-to-X er på vej til Danmark

Holland har besluttet at investere ca. 1 milliard kroner i storskala Power-to-X-anlæg på 100 MW i Danmark. Det er konsekvensen af en aftale mellem den danske klimaminister Dan Jørgensen (S) og den hollandske klimaminister Eric Wiebes (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)), som blev indgået fredag


NYHEDER 22. JUN 2020 KL. 09:49

Stort flertal i Folketinget er blevet enige om en klima-aftale

S-Regeringen og et bredt flertal i Folketinget indgik natten til mandag en klimaaftale, der skal sikre en bæredygtig energisektor og vigtige skridt mod mindre miljøbelastende industri. Parterne fremhæver, at aftalen viser resten af verden, at klimahandling og økonomisk genopretning går hånd i hånd. Den nye aftale vil sammen med klimaftalen for affald CO2e-reduktioner på 3,4 millioner ton i 2030


NYHEDER 21. JUN 2020 KL. 15:36

Færgeoperatører kan få refunderet tabte indtægter fra gratister

Som et element i S-Regeringens beslutning om at tilbyde alle gående og cyklende passagerer gratis færgetransport på indenrigsruter i hele juli i år får de danske færgeoperatører mulighed for at søge om at få refunderet de mistede billetindtægter hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen


Københavns første el-havnebusser tager passagerer med ombord
NYHEDER 21. JUN 2020 KL. 15:01

Københavns første el-havnebusser tager passagerer med ombord

De to første af Hovedstadens i alt fem nye gule el-havnebusser er begyndt at sejle med passagerer. De første passagerer kunne gå om bord lørdag 20. juni. Havnebusserne er blevet testet uden passagerer i løbet af corona-tidens første måneder


NYHEDER 21. JUN 2020 KL. 14:41

Politikerne på Christainsborg sender sommerpakke med billigere biletter ud i landet

S-Regeringen lancerer som en del af en sommerpakke til det danske samfund et rejsepas, der giver fri rejse i kollektiv transport i otte dage for 299 kroner, dertil kommer én million Orange-billetter. Samlet vil det give mulighed for en billigere ferie i Danmark


NYHEDER 19. JUN 2020 KL. 14:15

Trafikselskab: Kunderne vender tilbage

De seneste passagertællinger hos trafikselskabet Midttrafik viser, at 70-80 procent af passagerne i gennemsnit er tilbage i busserne efter en periode, hvor busserne kørte næsten tomme rundt som følge af indsatsen mod at dæmme op for spredning af corona-virus


Hent flere nyheder