Hvem er Kollektiv Trafik Forum?


Kollektiv Trafik Forum:

 • er et tværgående fagligt forum for alle med professionel interesse i kollektiv trafik.
 • har til formål at styrke dialogen mellem den kollektive trafiks parter.
 • er en netværksorganisation, som arbejder på grundlag af fælles interesser.

Medlemmerne er trafikselskaber, operatører, organisationer, regioner, kommuner, konsulentvirksomheder, uddannelsesinstitutioner og alle andre med interesse for den kollektive trafik.

 

Trafikselskaber

     

 

 

     
 
       
 
       
     

 

 

     

Operatører


 
   

 

 

     
 
       
 
       
 
       
 
       
     

 

 

     

Regioner

     

 

 

     
 
       
   

 

 

     

Kommuner

     

 

 

     
 
       
 
       
 

 

     

 

     

Foreninger og organisationer

     

 

     

 

 
       
TRAFIKSELSKABERNE I DANMARK    

 

 

     

Støttemedlemmer

     

 

 

     
 
       
 
       
 
       
 
     
       

 

 

 

 

 

Bliv medlem

Der er to typer medlemsskaber:

 • Aktivt medlemskab er for busoperatører, jernbaneselskaber, brancheorganisationer, trafikselskaber, regioner og kommuner.
 • Støttemedlemskab er for alle andre med interesse i foreningens arbejde, f.eks. konsulentvirksomheder, uddannelsesinstitutioner, leverandører og enkeltpersoner.

Medlemsfordele for medlemmer af Kollektiv Trafik Forum:

 • Rabat ved deltagelse i Kollektiv Trafik Forums konferencer, herunder Kollektiv Trafik Konferencen i oktober, der arrangeres i samarbejde med Transportøkonomisk Forening.
 • Adgang til alt indhold på informationsportalen kollektivtrafik.dk
 • Indflydelse på foreningens arbejde

Kontingentet fastsættes på baggrund af medlemmets type og størrelse og opkræves én gang om året i januar. 


Vedtægter for Kollektiv Trafik Forum 05.04.2006

Kontingenter for 2023


Initiativudvalget

Kollektiv Trafik Forum ledes af Initiativudvalget:

 • Lasse Repsholt, Sektorchef, Dansk PersonTranport (formand)
 • Thomas ØSter, direktør, Nordjyllands Trafikselskab, 
 • Anette Enemark, Mobilitetschef, Trafikselskabet Movia
 • Kurt Lauridsen, sekretariatschef, Lokaltog A/S
 • Tony Bispeskov, informationschef, DSB
 • Jan Øhlenschlæger, afdelingschef, Aalborg Kommune

Suppleant:

 • Vakant

 

Sekretariat og kontakt

C/o Danske Havne
Bredgade 23, 2. tv
DK-1260 København K
Tlf.: +45 31 34 88 98


mail@kollektivtrafik.dk


Formand:
Lasse Repsholt,
Sektorchef hos Dansk PersonTransport
Mob.: + 45 2047 8003
lre@dpt-dk.org

Bankkonto: Danske Bank reg.nr. 1551 konto 3231893474
CVR: 28 22 26 96