NYHEDER 30. JUN 2022 KL. 10:28

Turistbusser og taxier får plads i Københavns Byrums- og trafikplan

Af: Redaktionen

Der er taget hensyn til taxier og turistbusser i den Byrums – og trafikplan som Københavns Kommune netop har sendt i høring.


Københavns Kommunes Teknik- og miljøudvalg godkendte den 20. juni et udkast til en kommende Byrums- og trafikplan for Middelalderbyen i København.

Dansk PersonTransport (DTP) har fulgt forberedelserne til planen tæt, især da den undervejs har lagt op til et totalt forbud mod turistbusser og nedlæggelse af alle taxiholdepladser i Middelalderbyen. Byrums- og trafikplanen lagde op til at opgive den tidligere model med et totalt forbud mod turistbusser. Turistbusserne kunne nu få lov til at køre ind i Middelalderbyen f.eks. ved Nørregade, men det var ikke klart om de også ville kunne sætte gæster af og på i Middelalderbyen. Det blev slået fast under behandlingen af planen at turistbusserne fortsat vil kunne sætte gæster af og på i Nørregade.


Planen lagde også op til at fjerne seks turistbusholdepladser ved Vor Frue Plads, uden at anvise alternative pladser. DPT foreslog at man som erstatning for pladserne ved Vor Frue Plads, oprettede en turistbusterminal i Nørre Voldgade med plads til 6 turistbusser. DPT kan med tilfredshed konstatere, at et smalt flertal i Teknik- og miljøudvalget bakkede op om oprettelse af seks holdepladser i Nørre Voldgade. I takt med at lade-infrastruktur til elbusser opstilles på pladserne, vil de blive reserveret til turistbusser med nulemission.


Planen lagde også op til at nedlægge 22 taxiholdepladser i Middelalderbyen hvilket DPT opponerede imod, særligt med henvisning til trygheden i nattelivet og visheden om at der altid er en taxi tæt på til at bringe gæsterne trygt hjem. DPT kan med glæde konstatere, at et smalt flertal i Teknik- og miljøudvalget stemte for at bevare taxiholdepladser i Middelalderbyen.

Byrums- og trafikplanen er sendt i høring i perioden den 28. juni til den 26. september 2022.

Kilde: Dansk PersonTransportMobilitet Taxikørsel