KTF Transmision
NYHEDER 17. MAR 2021 KL. 10:57

Transportminister: Åbne butikker har haft minimal betydning for trafikmængden

Af: kollektivtrafik


Fra 1. marts blev det i et vist omfang igen muligt at besøge butikker og deltage i udendørs kultur- og idrætsaktiviteter. Men den begrænsede genåbningen af lukkede aktiviteter har ikke haft den store effekt på trafikmængden på vejene. Det viser trafiktallene fra eksempelvis Rejsekort og Storebæltsbroen


Niveauet af personbiltrafik ligger fortsat under niveauet for samme periode sidste år. I uge ni var der ca. 22 procent færre personbiler på vejene i forhold til samme periode i 2020. Ifølge Transportministeriet er trafikken dog svagt stigende trafik fra uge otte til uge ni. Det gælder både på vejene generelt og biltrafikken over Storebælt.


- Vi skal have en gradvis og ansvarlig genåbning af landet og det er betryggende at se, at trafiktallene ikke er steget markant efter den seneste lempelse af restriktionerne. Det er et klart tegn på, at vi samlet set stadig holder afstand og bliver hjemme, når det er muligt. Det er med til at gøre lyset for enden af tunellen klarere, når vi samtidig med flere og flere vaccinerede også kan holde smittetrykket nede, siger transportminister Benny Engelbrecht (S).


Aktiviteten med Rejsekort er også fortsat lav. Den ligger i øjeblikket omkring 54 procent under niveauet for samme periode sidste år. Rejsekortaktiviteten har dog være svagt stigende siden 1. januar 2021. Det samme gælder for passagertallet i S-tog, der i uge ni lå ca. 53 procent under sidste års niveau. Antallet af togpassagerer over Storebælt ligger nogenlunde stabilt på ca. 60 procent af passagertallet i samme periode sidste år.


- Vi skal til at vænne også til lidt flere mennesker i den kollektive trafik i takt med at for eksempel flere skolebørn skal afsted igen. Derfor er det også vigtigt, at alle husker mundbind, håndsprit og afstand i bus, tog og metro – og selvfølgelig også gerne tager cyklen, hvis det er muligt, siger Benny Engelbrecht.


Corona Statistik