KTF Transmision
NYHEDER 7. JUL 2020 KL. 14:00

Trafikselskabet Movia: For mange glemmer stadig billetten

Af: kollektivtrafik


Under coronakrisen har mange kunder ifølge Movia “glemt” at betale for deres tur med en af selskabets busser i Østdanmark. Selvom tendensen er ved at vende, og flere husker billetten, når de stiger på bussen, er niveauet for kunder uden billet stadig meget højere end før indsatsen mod spredning af coronavirus gik i gang i marts


Movia startede i begyndelsen af maj en kampagne for at minde kunderne om, at man skal huske at købe billet, før man stiger på bussen. Kampagnen har virket, men trafikselskabet kan stadig konstatere, at der stadig udstedes flere kontrolafgifter end normalt.


- I Movia ønsker vi ikke, at vores kunder skal stå med en bøde på 750 kroner for en tur, som måske reelt set koster 24 kroner med en enkeltbillet eller blot 16 kroner med rejsekort. For os er det billetindtægter fra mange kunder hver dag, der er en forudsætning for, at vi kan opretholde god kollektiv transport - ikke kontrolafgifterne, siger kommunikationsdirektør i Movia Camilla Struckmann og fortsætter:


- Vi kan se, at vores informationskampagne om at huske billet har hjulpet, men vi er ikke i mål. Fra mandag 29. juni har vi åbnet bussens fordør igen, og vi håber, at det vil hjælpe. Men under alle omstændigheder er det vigtigt for os at gøre kunderne opmærksom på, at vores billetkontrol ikke holder sommerferie.


På chaufførlågen opfordres kunderne til ikke at gøre ophold ved siden af chaufføren og informeres om, at der kun er selvbetjening - ingen kontanter. Det betjente kontantsalg i busserne er fortsat midlertidigt lukket, og derfor skal man som kunde betjene sig selv ved at købe en sms-billet eller en enkeltbillet i DOT’s app - eller betale for rejsen med rejsekort.


Movias billetkontrollører fortsætter deres besøg i busserne henover sommerferien, hvor de er også med til at hjælpe kunderne på vej med de nye regler i den kollektive transport, som skal mindske smittespredning. 


Billetkontrollen følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger for at mindske risiko for smittespredning. Det betyder blandt andet, at billetkontrollen foregår med god afstand - i strakt arm - ligesom enhver form for fysisk kontakt med kundens billet, mobil eller rejsekort undgås. Kunderne skal derfor også selv holde deres ID kort frem, så kontrolløren ikke skal røre ved det. Alle kontrollører har håndsprit med. 


Billetter og takster Corona