KTF Transmision
NYHEDER 29. SEP 2021 KL. 11:37

Forundersøgelse af Kattegatforbindelsen bliver forsinket - den skal bygge på nyeste tal

Af: kollektivtrafik


Der er behov for at genberegne blandt andet trafikprognosen på baggrund af aftalen om Infrastrukturplan 2035. Dermed forsinkes forundersøgelsen af en fast forbindelse mellem Jylland og Sjælland. I forundersøgelsen undersøges både en ren vejforbindelse og en kombineret vej- og baneforbindelse. Det forventes nu at forundersøgelsen er færdig i løbet af foråret 2022


Vejdirektoratet, Sund & Bælt og Trafikstyrelsen er i gang med forundersøgelsen af en mulig fast forbindelse over Kattegat. Efter planen skulle den have været færdig ved årets udgang, men med den nyligt indgåede aftale om fremtidens investeringer i infrastruktur er der behov for at foretage genberegninger af trafikken. Der er derfor brug for mere tid til at færdiggøre forundersøgelsen, så den kan bygge på de mest opdaterede tal.


- Det er en helt naturlig konsekvens af de beslutninger, alle Folketingets partier blev enige om i juni. Flere projekter i infrastrukturplanen kan få betydning for den forventede trafik på en mulig fast forbindelse over Kattegat, og det er vi selvfølgelig nødt til at tage højde for i beregningerne. Der er tale om et meget stort projekt, og det er vigtigt, at vi har et solidt grundlag, så vi kan få en grundig diskussion af forbindelsen og i sidste ende træffe beslutning om fremtiden for projektet, siger transportminister Benny Engelbrecht (S).