KTF Transmision
NYHEDER 23. JUN 2021 KL. 14:01

Fra september er kontanter atter velkomne i busser og flextrafik på Sjælland

Af: kollektivtrafik


For godt et år siden indstillede trafikselskabet Movia muligheden for at betale med kontanter i busser og flextrafik for at mindske risikoen for at smitte med corona-virus smitte ved tæt kontakt mellem chauffører og kunder. Når myndighederne fra 1. september i år udfaser de sidste corona-restriktioner i den kollektive transport, forventer Movia at åbne for kontantbetalingen igen i busser og flextrafik


Frem til 1. september 2021 vil Movia's busser fortsat være indrettet som ubemandede selvbetjeningsmiljøer, hvor man kan betale med rejsekort, DOT's billet-app eller med sms-billet. I flextrafikken kan kunderne blive tilmeldt fakturabetaling, så alle ture kan bestilles telefonisk, som man plejer, mens kunden betaler for al sin kørsel samlet en gang om måneden pr. faktura.


- I Movia har vi været dybt optaget af at passe godt på vores kunder og medarbejdere. Af samme grund indstillede vi kontantsalget i busser og flextrafikken. Vi var smerteligt bevidst om, at det kunne blive en udfordring for nogle af vores kunder, og vi har taget mange tiltag undervejs i coronakrisen for at hjælpe de berørte kunder, både med at komme i gang med de digitale løsninger, og ved at udvikle nye betalingsløsninger for flexturkunderne, så de kan bestille telefonisk som plejer og så betale pr. faktura en gang om måneden og køre uden bekymring, siger Camilla Struckmann, der er direktør for Kommerciel og Kunder i Movia, og fortsætter:


- Som det er udmeldingen nu, kan vi fra 1. september byde velkommen i vores busser, lokaltoge og flextrafik uden restriktioner, og det forventer vi også gælder kontanterne. At vi kan køre uden restriktioner, er en festdag for os i Movia, og jo også en milepæl i pandemien.


Det er de regionale forskelle i smitteniveauet under Covid-19 pandemien, som gør, at Movia fastholder suspenderingen af kontantsalget frem til alle restriktioner i den kollektive transport, er udfaset.


Movia gør opmærksom på, at der løbende udføres billetkontrol i alle Movias busser. Man skal have gyldig billet, inden man stiger ombord. Indtil 1. september henviser Movia til DOTs app, sms-billet eller Rejsekort.