KTF Transmision
Antallet af erhvervsparkeringer i København er faldet med 25 procent
EMNER MED MOBILITET 10. AUG 2022 KL. 17:00

Parkeringsselskab: Antallet af erhvervsparkeringer i København er faldet med 25 procent

Mens antallet af parkeringer blandt private næsten er tilbage på niveau med tiden før corona-nedlukningerne, så er det ikke tilfældet, når det gælder erhvervsparkeringer. P-selskabet EasyPark har set på, hvordan antallet af parkeringer har udviklet sig, når det gælder selskabets kunder. Easy Park kan konstatere, at antallet af erhvervsparkeringer er faldet siden de første nedlukninger i 2020, og at det har holdt sig på et lavere niveau siden corona-tiden begyndte i marts 2020


EMNER MED MOBILITET 8. JUL 2022 KL. 14:00

Offentligt trafikselskab indgår samarbejde med privat fjernbusselskab

Nordjyllands Trafikselskab (NT) og Molslinjens buskoncept, Kombardo Expressen, har indledt et samarbejde, som betyder, at rejsende med Kombardo Expressen kan købe en tillægsbillet, som åbner for rejser i hele Nordjylland. Det nye samarbejde betyder, at man kan komme hele vejen fra Skagen til København for ned til 144 kroner


EMNER MED MOBILITET 30. JUN 2022 KL. 10:28

Turistbusser og taxier får plads i Københavns Byrums- og trafikplan

Der er taget hensyn til taxier og turistbusser i den Byrums – og trafikplan som Københavns Kommune netop har sendt i høring.


Fjernbusterminal blev sat i gang med tre spadestik
EMNER MED MOBILITET 26. JUN 2022 KL. 21:46

Fjernbusterminal blev sat i gang med tre spadestik

Byggeriet af Københavns Busterminal, der efter planen skal åbne til sommer næste år, blev sat i gang fredag i sidste uge, da transportminister Trine Bramsen (S), overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) og administrerende direktør Dorthe Nøhr Pedersen fra trafikselskabet Movia tog de første spadestik til den nye busterminal


Nyt Bynet skal udnytte letbanens fordele
EMNER MED MOBILITET 22. JUN 2022 KL. 11:00

Nye tider i Odense: Nyt Bynet skal udnytte letbanens fordele

Et helt ny bybusnet – Nyt Bynet – åbner i Odense den 31. juli 2022.


Københavns nye busterminal til fjernbusser kommer et spadestik nærmere
EMNER MED MOBILITET 21. JUN 2022 KL. 10:25

Københavns nye busterminal til fjernbusser kommer et spadestik nærmere

Fredag 24. juni tager transportminister Trine Bramsen (S), Københavns overborgmester, Sophie Hæstorp Andersen (S), og Movia's administrerende direktør, Dorthe Nøhr Pedersen, første spadestik til den nye terminal til fjernbusser i København. Den nye terminal kommer til at ligge ved Dybbøls Bro


EMNER MED MOBILITET 20. JUN 2022 KL. 09:30

Debat: Gentænk planerne

Kommunerne og trafikselskaber kan gøre mere for at styrke sammenhængen i planerne for mobilitet, byudvikling og klima. Det skriver Kollektiv Trafik Forums formand, Lasse Repsholt, om i BYPLAN NYT


O for Odense
EMNER MED MOBILITET 16. JUN 2022 KL. 12:00

Nye tider i Odense: O for Odense

Deres udsendte medarbejder tog turen fra Odense Banegård Center til Hjallese Station en mandag middag i juni med Odenses nye højklassede trafikmiddel - Odense Letbane.


EMNER MED MOBILITET 9. JUN 2022 KL. 06:00

Movia gør det gratis at tage cyklen med i bussen

Movia gør det gratis at kombinere cyklen med bussen noget af vejen til arbejde, i biografen eller en tur i skoven det næste år frem i alle Movias almindelige busser. Det er udvidelse af den eksisterende forsøgsordning


EMNER MED MOBILITET 9. JUN 2022 KL. 03:00

Nye tider I Odense: Brug netsiden RejsiOdense.dk for at holde styr på buslinjer og bustider

På RejsiOdense.dk kan du nu søge en rejse fra A til B, og se præcis hvordan du kan komme frem med letbanen og det kommende nye bybusnet i Odense.


EMNER MED MOBILITET 31. MAJ 2022 KL. 12:56

Politikere finder flere penge til ny busterminal ved Dybbølsbro Station

Et budgetunderskud på 29 millioner kroner truede med at udsætte eller standse byggeriet af en ny terminal til fjernbusser Dybbølsbro Station i København. Nu har Københavns Kommunes økonomiudvalg fundet de nødvendige ekstra midler i en pulje til Busfremkommelighedsprojekter for 2022 og 2023, så den nye busterminal forventes at stå færdig til næste sommer - uden at hverken borgere eller busoperatører ser ud til at komme til at betale ekstra


EMNER MED MOBILITET 5. MAJ 2022 KL. 09:00

Brancheorganisation: Busterminal er udskudt men svigt ikke passagererne

Busterminalen ved Dybbølsbro planlagt til at åbne i foråret 2023 bliver udskudt. En ny tidsplan og finansiering for busterminalen skal på plads hurtigst muligt, mener Dansk PersonTransport. Vi må ikke svigte passagererne, fjernbusselskaberne og den bæredygtige trafik mellem landsdelene.


Midttrafik går med i Solsikkeprogrammet
EMNER MED MOBILITET 28. MAR 2022 KL. 10:04

Midttrafik går med i Solsikkeprogrammet

Solsikkeprogrammet skal lette livet for mennesker med usynlige handicaps – også i Midttrafiks busser og tog.


EMNER MED MOBILITET 24. MAR 2022 KL. 09:00

Replik: Passagerundersøgelse og ny mobilitet

Wilke svarer på debatindlæg om passagerundersøgelse og ny mobilitet og står ved sin konklusion. Konklusionen er baseret på svar fra 12.000 svarpersoner og ikke en snæver gruppe af forsøgspersoner.


EMNER MED MOBILITET 22. MAR 2022 KL. 10:12

Trafikselskab sender fremtidens kollektive trafik i høring

FynBus’ bestyrelse sender sin trafikplan for 2022-2025 i høring. Planen beskriver de overordnede linier for udviklingen af den kollektive trafik på Fyn og Langeland, og indeholder blandt andet en plan for grøn omstilling af bustrafikken inden for få år


EMNER MED MOBILITET 13. MAR 2022 KL. 08:00

Debat: God undersøgelse, forfejlet konklusion

Det er godt at Kundetilfredshedsundersøgelse 2021 kortlægger kundernes syn på kollektiv trafik og ny mobilitet, men Wilke - der har udarbejdet rapporten for Rejsekort og Rejseplan A/S - drager en forfejlet konklusion.


EMNER MED MOBILITET 4. MAR 2022 KL. 16:00

Forsøg med vejafgifter for personbiler kan sættes i gang

Et udviklingsforsøg med vejafgifter for personbiler skal give indblik i, hvilken effekt afgifter vil have på trængsel og CO2-udledningen fra trafikken. DTU skal stå bag forsøget


EMNER MED MOBILITET 1. MAR 2022 KL. 06:00

Københavns havnebusser sejler nu til to nye stoppesteder

Fra 27. februar binder havnebussen byen sammen på tværs af den sydlige del af Københavns Havn. Der sker, når havnebussen fremover lægger til kaj ved de to nye stoppesteder Islands Brygge Syd og Enghave Brygge.


EMNER MED MOBILITET 22. FEB 2022 KL. 10:00

Kommunalt netværk om grøn mobilitet fortsætter successen

Kommunernes Landsforening (KL) følger op på successen fra sommeren 2021 og viderefører det kommunale "netværk om grøn mobiltiet". Her stilles skarpt på kommunernes rolle i den vitale opgave med grøn omstilling af transporten og mulighederne for at skabe sammenhængende og effektive mobilitetsløsninger.


EMNER MED MOBILITET 15. FEB 2022 KL. 10:00

Movia udvider test af digitale stoppesteder

Fra 9. februar 2022 udvider Movia sin test af såkaldte intelligente stoppesteder, så endnu flere borgere kan få glæde af direkte information på mobilen om, hvornår busserne kører. I alt 500 stoppesteder, som betjener 22 buslinjer i Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre og Rødovre kommuner, bliver intelligente. Forsøget er en del af Movias digitale udviklingsplan, som skal gøre busturen nemmere for kunderne og sikre, at kommunerne kan give en bedre service til deres borgere.


EMNER MED MOBILITET 14. FEB 2022 KL. 17:00

DOT har undersøgt unges meninger om offentlig transport

Unge vil rigtig gerne bruge offentlig transport, men føler sig til en vis grad usikre og vil gerne have råd og hjælp. Det konkluderer en ny undersøgelse foretaget af DOT, Din Offentlige Transport. Undersøgelsen er gennemført for at forstå unge kunder bedre og for at kunne imødekomme deres ønsker, når det gælder rejser med bus, tog og metro.


EMNER MED MOBILITET 7. FEB 2022 KL. 10:47

Nyt inspirationskatalog viser muligheder for mindre trængsel med BRT-løsninger

Køge Kommune og trafikselskabet Movia har med inspiration fra det internationale BRT-koncept udarbejdet en række forslag til, hvordan borgerne kan få kortere rejsetid og nemmere adgang til kollektiv transport. Samarbejdet har resulteret i et inspirationskatalog, som vil kunne anvendes i fremtidig planlægning


Movia styrker fokus på usynlige handicap med Solsikkeprogrammet
EMNER MED MOBILITET 6. FEB 2022 KL. 11:40

Movia styrker fokus på usynlige handicap med Solsikkeprogrammet

De fleste har en god oplevelse i bus, lokaltog og flextrafik, men for nogle kræver det lidt ekstra - ikke mindst hjælp. Det kan være svært at se, hvem der har brug for en ekstra hånd, for ikke alle handicap er synlige. Derfor tilslutter Movia sig nu, som den første kollektive transportudbyder, til Solsikkeprogrammet for at sætte fokus på usynlige handicap og gøre det nemmere for medrejsende og personale at tilbyde hjælp.


EMNER MED MOBILITET 6. FEB 2022 KL. 11:34

Pulje til bedre busfremkommelighed er sendt i høring

Snart får trafikselskaber og kommuner mulighed for at søge tilskud fra en pulje på 100 millioner kroner, som er øremærket til projekter, der skal sikre at busserne kommer hurtigere frem.


EMNER MED MOBILITET 3. FEB 2022 KL. 12:00

Delecykler & Kollektiv Transport: løsningen eksisterer og venter på at blive implementeret

Hvordan kan vi forbedre mikromobiliteten i de danske byer og gøre transporten effektiv og bæredygtig? Det spørgsmål prøver besvarer Donkey Republic, Kollektiv Trafik Forum og Dansk ByplanLaboratorium på webinar


EMNER MED MOBILITET 31. JAN 2022 KL. 18:00

Rejseplanen er en fortrolig ven for passagerer i kollektiv trafik

Den årlige kundeundersøgelse viser en enestående høj tilfredshed med Rejseplanen, både blandt hyppige og lejlighedsvise brugere.


EMNER MED MOBILITET 24. JAN 2022 KL. 23:00

Bæredygtig mobilitet kræver nye forretningsmodeller

Udvikling og drift af en fælles platform for kollektiv trafik og mikromobilitet kræver et nyt greb i samarbejdet mellem private og offentlige parter og en ny fordeling det offentlige tilskud. Det var nogle af pointerne i et dansk-svensk webinar den 18. januar


EMNER MED MOBILITET 19. JAN 2022 KL. 05:00

Tag cyklen med i bussen i Midtjylland

Siden 1. januar 2022 har det været muligt at medbringe sin cykel i Midttrafiks bybusser uden for myldretiden. Midttrafik ønsker hermed at gøre det lettere at kombinere cykel og bus på rejsen fra A til B. Til gavn for sundhed, klima og miljø.


EMNER MED MOBILITET 13. JAN 2022 KL. 09:49

Millioner sikrer Odense's Citybusser og morgenbusser

Den kollektive trafik i Odense har fået tilført 16,6 millioner kroner, som sikrer, at Citybussen fortsætter med at køre i hele 2022 samtidig med, at borgerne i Højby, Allesø, Stige, Seden og Søhus får busbetjening på niveau med tidligere. Desuden bevares buskørslen generelt i de tidlige timer mellem klokken 6 og 9 på lørdage og søndage


Hent flere emner med mobilitet