KTF Transmision
NYHEDER 18. JUN 2021 KL. 15:00

Trafikken på vejene nærmer sig normalen

Af: kollektivtrafik


Antallet af biler på vejene nærmer sig niveauet fra før corona-virussen kom til Danmark. Passagererne i den kollektive trafik kommer ikke lige så hurtigt tilbage


Trafikken på vejene er i takt med genåbningen steget, så de på vejene generelt og over Storebælt nu kun ligger lidt under niveauet i en tilsvarende periode i 2019, inden coronapandemien kom til landet. Anderledes ser det ud i den kollektive trafik, hvor eksempelvis rejsekortaktiviteten ligger 20 procent under niveauet for en lignende periode i 2019


Rejsekortaktiviteten har ligget på det niveau stort set siden genåbningen 21. maj. Antallet af togpassagerer, der krydser Storebælt, og passagerer i S-togene ligger cirka 30 procent under niveauet i en sammenlignelig periode.


- For hvert vaccinestik, der bliver givet, kommer vi tættere på en mere normal hverdag, og det kan ses på trafiktallene. Det er mere tydeligt på vejene end i busser og tog, hvor vi har begrænsninger på antallet af passagerer lidt endnu. Men i takt med at vi gør plads til flere og anbefalingerne til fysisk fremmøde bliver lempet håber jeg, at endnu flere passagerer også vender tilbage til den kollektive trafik. Nu kan vi også tage mundbindet af, når vi sidder ned i busser, tog og taxier, og det er jo et meget tydeligt tegn på, at vi er på vej mod en hverdag, som vi kender fra før coronaen, siger transportminister Benny Engelbrecht. (S).


Trafikken over grænserne er fortsat langt under normalen. Personbiltrafikken over Øresund ligger omkring 50 procent under niveauet fra en lignende periode i 2019. Der er lidt flere biler, der krydser den dansk-tyske grænse, men her ligger niveauet cirka 30 procent under niveauet i en sammenlignelig periode uden corona.


Corona