KTF Transmision
NYHEDER 2. JUN 2021 KL. 13:07

Trafikken stiger i takt med genåbningen

Af: kollektivtrafik


Antallet af passagerer i den kollektive trafik og biler på vejene er steget jævnt siden årsskiftet. Den trinvise genåbning af samfundet giver ifølge Transportministeriet ikke store udsving i trafiktallene


- Vi er på vej tilbage til en mere normalt hverdag, og det ser vi også i trafikken. Vi skal igen vænne os til lidt mere trængsel og når vi ser på trafiktallene, kan vi se, at det er en jævn stigning uden de store udsving. Omkring forårets helligdage har vi set lidt flere biler på vejene og passagerer i den kollektive transport, men samlet set viser tallene, at genåbning rent trafikalt er i god gænge, siger transportminister Benny Engelbrecht (S).Personbiltrafikken generelt lå i uge 20 fra 17. til 23. maj i år cirka 14 procent under niveauet for en tilsvarende uge uden corona. Ved årsskiftet lå trafikken cirka 34 procent under normalen.Biltrafikken over Storebælt lå cirka 17 procent under niveauet for en sammenlignelig uge fra før corona-tiden. Omkring årsskiftet lå niveauet cirka 45 procent under trafikmængden på Storebælt i en normal uge.Rejsekortaktiviteten er også stigende, selvom der er langt til tiden før corona. Ved årsskiftet lå aktiviteten cirka 65 procent under niveauet i en sammenlignelig uge. I uge 20 i år var der omkring 22 procent færre ture med rejsekort.- Vi er ikke på et normalt niveau endnu, og vi følger trafikken meget tæt. Især i den kollektive transport er vi meget opmærksomme på at tilpasse restriktionerne, så passagererne kan komme trygt til og fra arbejde og uddannelse i takt med at samfundet genåbner og behovet for transport stiger, siger Benny Engelbrecht.


Corona