NYHEDER 17. SEP 2020 KL. 17:24

Beretning fra formanden for Kollektiv Trafik Forum: 2020 - et svært år for den kollektive trafik

Af: kollektivtrafik

Det seneste Årsmøde fandt sted den 22. maj 2019 i Odense og siden er meget sket. I 2020 har den kollektive trafik i Danmark haft et meget usædvanligt år - et svært år. Nedlukningen fra den 11. marts af det danske samfund er gået hårdt ud over passagertallet i den kollektive trafik, der blev reduceret til 1/10 af det sædvanlige, og i dag har sektoren stadig ikke genvundet sine passagerer. Introduktionen af kravet om mundbind i den kollektive trafik fra den 22. august 2020 gjorde os tryggere, men førte i første omgang til yderligere passagerfrafald i forhold til det niveau, der var nået hen over sommeren


Coronakrisen gav stor usikkerhed om trafikselskabernes økonomi for 2020, der heldigvis blev reddet med aftaler med Staten, men der er endnu stor usikkerhed om fremtiden.

 • Kan vi få genetableret tidligere tiders passagertal og hvilke parter skal mobiliseres om denne udfordring?
 • Hvilken betydning har rengøring, hygiejne, smittetal og smittetryk for folks præferencer, tilvalg og fravalg af kollektiv trafik?
 • Har coronakrisen og passagerernes adfærdsændringer en blivende effekt?
 • Har vi mulighed for at fastholde tempoet og prioritere den grønne omstilling i lyset af den aktuelle udvikling?

Den kollektive trafik er rystet i sin grundvold, og hvad har Kollektiv Trafik Forum så gjort ved det?

Ikke noget!

Det hele er gået så stærkt og opgaverne løftet på imponerende vis af trafikselskaber og operatører i fællesskab og i tæt samarbejde med myndigheder, kommuner og regioner. Jeg er imponeret over denne indsats.

KTF har til gengæld holdt fast i en kerneopgave som er arbejdet med sikre, at aktuelle erfaringer og ny viden bliver delt mellem sektorens mange medlemmer på tværs af trafikselskaber, operatører, kommuner, regioner, busser og tog. På www.kollektivtrafik.dk har man kunnet følge med i forløbet, der - som de fleste husker - skete med stor hast og med mange afgørende beslutninger for den kollektive trafik undervejs.

Møde- og konferenceaktiviteten

Kollektiv Trafik Forum har sammen med vores gode samarbejdspartner i Transport Økonomisk Forening (TØF) sørget for, at aktuelle emner og ny viden kommer på dagsordenen. Møde- og konferenceaktiviteter er traditionelt en væsentlig del af dette.

Før coronakrisen satte en stopper for aktiviteter og møder gennemførte vi blandt andet følgende arrangementer:

 • Transportøkonomi, samfundsøkonomi og beslutningsprocesser (Den 18. juni 2019 i København)
 • Kundetilfredshed i den kollektive trafik 2019 (Den 29. oktober 2019 i Odense)
 • Trafikselskabers rolle, strategi og samarbejde i en fremtid med smart mobilitet (Den 19. december 2019 i København).
 • K2 - Styrk din viden om kollektiv transport (Den 2. marts 2020 i Valby)

I talende stund ligger flere arrangementer i støbeskeen:

 • Kollektiv trafik og byplanlægning i Odense. Måtte aflyses men forventes gennemført i efteråret/vinteren 2020.
 • Kollektiv Trafik Konferencen i Korsør planlagt til den 5. oktober 2020 (Med lige delt fokus på klima og corona)
 • Kundetilfredshed i den kollektive trafik 2020 skal afholdes for 3. gang og aldrig har dette emne været vigtigere. Hvilke værdier, prioriteter og hensyn driver vores transportvalg på baggrunde af coronakrisen og dens eftervirkninger? Forhåbentlig kan vi mødes om dette i efteråret/vinteren.

Indrømmet. Ovenstående liste med efterårets program vidner om en vis optimisme i forhold til vores muligheder for at mødes og forsamles i den kommende tid. Der er ingen tvivl om, at Kollektiv Trafik Forum og TØF skal forberede sig på, at arbejde videre med digitale løsninger og webinarer for at sikre, at vi kan nå ud til vores fælles medlemskreds og de mange interessenter i den kollektive trafik.

www.kollektivtrafik.dk

Uanfægtet af pandemier og restriktioner modtager mange heldigvis en ugentlig mail fra Kollektiv Trafik Forum, der samler op på ugen der gik i den kollektive trafik. En stor andel af brugerne - 79 procent - læser nyhedsbrevet og går herfra til www.kollektivtrafik.dk for at læse om emnerne i deres helhed.

Der er sæsonudsving i tallene for ”unikke besøgende”, men generelt udvises en stigende tendens i sammenligningen med tallene fra 2019.


Generelt er www.kollektivtrafik.dk uden tvivl stedet at kigge, hvis man vil danne sig et hurtigt overblik over, hvad der er sket i løbet af ugen, men husk også at bruge sitet til at dele din egen viden.

Giv redaktionen et praj på redaktion@kollektivtrafik.dk, hvis/når du har erfaringer der skal deles.

Der kommer over 10 nye artikler på hver uge og dette tal er stigende år fra år. Det er mange informationer. I sommeren 2020 styrkede vi sitet, så man bedre kan danne sig et overblik og finde de informationer, man søger:

 • En kategorisering af artiklerne efter emner, så man hurtigt kan danne sig et overblik over artiklerne indenfor udvalgte emner. Bæredygtighed, energi og elektrificering topper emnelisterne og selvfølgelig også corona.
 • En forbedret søgefunktion.


Det kommende år

Vi ser som sagt tilbage på en svær tid for den kollektive trafik. Og også frem mod en svær tid. Vi mener, at vi med et fokus på for eksempel kollektiv trafik og byplanlægning samt kundetilfredshed og passagerernes reaktioner på coronakrisen har fat i nogle af de emner, der betyder meget - måske mest - for den kollektive trafik. Sektoren har også en bunden opgave med at bidrage til den grønne omstilling og er i øvrigt afgørende for, at vi ikke sander til i trængsel på de danske veje. Opgaver der heller ikke må glemmes.

Alt dette arbejdes der ihærdigt med alle steder, men man kan spørge, om rammevilkårene der gives, er de rette? Lad mig give et par eksempler:

 

 • Elbilkommissionen er kommet med nogle gode forslag, der skal fremme udbredelsen af elbiler, men kan vi nå vores overordnede målsætning om CO2-reduktion og klimamæssig og social bæredygtighed uden road-pricing og uden en målrettet indsats for at øge den kollektive trafiks andel af den samlede persontrafik?
 • I den kommende tid skal der både diskuteres og prioriteres med infrastrukturplan og klimatiltag for transportsektoren. Har vi realistiske forventninger til, hvordan tingene vil udvikle sig med hensyn trængsel og transportens klimabelastning, hvis vi øger vejkapaciteten rundt omkring i landet?
 • Danmark er internationalt anerkendt for sine planer på det kommunale og regionale niveau, men har vi sluppet taget for meget og dermed spillet et af de stærkeste kort af hånden for en bæredygtig og trængselsfri fremtid: Integreret planlægning af kollektiv trafik, stationer, knudepunkter og byudvikling med boliger og arbejdspladser?

Det vil være nogle af de emner, vi bør tage op.

Tak

Tak for samarbejdet i det forgangne år til:

 • Medlemmerne af Kollektiv Trafik Forum for deres opbakning.
 • Initiativudvalgets medlemmer for at tage sig til arbejde og overvejelser i en travl tid.
 • Til Transport Økonomisk Forening – både bestyrelsen og sekretariatet - for godt samarbejde om konference- og mødeaktiviteter.
 • Til tranportnyhederne.dk (v. Jesper Christensen) for arbejdet med www.kollektivtrafik.dk


Fremlagt på årsmødet 18. september 2020


Lasse Repsholt

Formand

 

 

 Fra Kollektiv Trafik Forum

SENESTE NYT