NYHEDER 17. MAR 2023 KL. 00:01

25 kilometer ny jernbane bliver sendt i udbud

Af: kollektivtrafik

25 kilometer ny jernbane bliver sendt i udbud
(Illustration: Femern A/S)

Femern A/S udbyder nu opgaven med at etablere jernbanen til Femern Bælt-tunnelen. Kontrakten bliver udbudt med en forventet samlet tilbudspris på omkring 1,5 milliarder kroner. Udbuddet er den sidste af de store kontrakter på byggeriet af Femern Bælt-tunnelen til Tyskland og drejer sig om en jernbanestrækning på i alt 25 kilometer udstyret med kørestrømsanlæg og med fokus på klimavenlige løsninger


Det kommende udbud - kaldet TTC-kontrakten (Tunnel Track and Catenary) - omfatter en to- sporet jernbane bygget til en hastighed på 200 km/t samt køreledninger, hvoraf ca. 18 kilometer ligger i selve tunnelen og ca. 7 kilometer ligger uden for tunnelen på dansk og tysk side.

Udbuddet indledes med en prækvalifikation, der skal få de bedst egnede tilbudsgivere på banen. Femern A/S stiller i udbuddet blandt andet krav om, at de bydende skal have en betydelig årlig omsætning og solvensgrad samt dokumenteret erfaring med udførelse af lignende opgaver. Dertil kommer forventninger til tidsplan, opfyldelse af CSR-krav og klimavenlige løsninger.

- Jernbanen er et bidrag til den grønne omstilling af transportsektoren, hvor gods- og persontransport vil få stærkt forbedrede muligheder for hurtig og direkte transport. For os er det også vigtigt at have en anlægs- og driftsfase, der er så klimaneutral som muligt. Så ligesom i de øvrige store kontrakter, har vi også i dette udbud et særligt fokus på klimavenlige løsninger, herunder de tekniske løsninger og valg af materialer, siger Kirsten Christensen, der er kontraktdirektør i Femern A/S med ansvar for jernbaneinstallationerne.

For at sikre det bedst mulige udbud gennemførte Femern A/S i 2022 en markedsundersøgelse, hvor man blandt andet konsulterede branchen for at få den nyeste know-how inden for bære- dygtige løsninger.

Samtidig blev det et signal til markedet om eventuelt at finde sammen og danne potentielle konsortier til opgaven.

- Baseret på de tilkendegivelser, der kom retur under markedsundersøgelsen, forventer vi, at flere af de velkendte internationale aktører vil byde på kontrakten. Vi ser frem til at gennemføre udbuddet og finde den bedst mulige partner til denne helt centrale opgave i det samlede projekt, siger Kirsten Christensen.


Femern A/S forventer, at prækvalificeringen finder sted til sommer i år. Derefter vil man gennemføre et udbud med forhandling frem til slutningen af 2024, hvor opgaven tildeles.


Forberedelsesarbejdet forventes derefter at gå i gang i 2025.

Når tunnelen med elektrificeret jernbane står færdig i 2029, vil den være en grøn genvej for transporten af gods og passagerer i tog til Europa med en rejsetid på syv minutter og en sparet omvej på ca. 160 kilometer i forhold til i dag.

Interesserede kan finde mere om udbuddet her:

 Tog og jernbaner