NYHEDER 26. AUG 2021 KL. 13:34

31 busser i Vejle kommune skal køre elektrisk

Af: kollektivtrafik

Sydtrafik har indgået kontrakter med Tide Bus Danmark og Vejle Turisttrafik om busdriften i Vejle kommune. Kontrakterne betyder, at der fra oktober næste år vil komme 31 el-busser på gader og veje i Vejle kommune. De nye kontrakter, der vil gøre den kollektive trafik i Vejle kommune mindre CO2-belastende, giver også en billigere drift - og flere bybusser i Vejle


Tide Bus Danmark overtager fra søndag 16. oktober næste år driften af i alt 20 bybusser og 11 busser på 200-ruterne mellem byerne, mens lokalkørslen overtages af Vejle Turisttrafik, hvilket sikrer, at noget af busdriften forbliver på lokale hænder.

 
Klimaplans delmål opnået
- Teknisk Udvalg tog for halvanden år siden en beslutning om at satse på eldrevet kollektiv bustrafik i Vejle kommune, og det er den beslutning, vi nu ser forvandlet til en kontrakt, som bidrager til Vejle Kommunes klimaplan, der har 100 procent CO2-neutral buskørsel som et af delmålene. Det er vi i Teknisk Udvalg rigtigt stolte over at lykkes med på så kort tid, siger Gerda Haastrup Jørgensen (V), der er formand for Teknisk Udvalg og tilføjer:
 
- Vi er i udvalget særligt glade for, at aftalen er billigere end det oprindelige udbud. Samtidig får vi på enkelte ruter løftet serviceniveauet, siger hun videre.

 
Gunstig udvikling
Man skal ikke mange år tilbage, før det blev anset for nærmest umuligt at sende eldrevne busser ud i Vejle kommunes bakkede landskab. For slet ikke at tale om udgifterne til el-drevne busser, der langt ville overstige udgifterne til dieseldrevne busser.
 
- Processen frem mod dette udbud viser, hvor hurtigt den teknologiske udvikling går inden for området. De eldrevne busser er fortsat noget dyrere i indkøb, men de lave driftsomkostninger opvejer merprisen - også i Vejles bakkede landskab, siger Lars Berg, der er administrerende direktør for Sydtrafik.

 
Busdepot banede vejen
I sommeren 2020 indgik Vejle Kommune, sammen med seks andre kommuner, en aftale med S-Regeringen om at fremskynde den grønne kollektive bustrafik. Aftalen udmøntede sig blandt andet i en beslutning om at opføre et busdepot med el-ladestandere på Sjællandsgade i Vejle. Om få dage udløber budfristen på busdepotet, og netop Vejle Byråds beslutning om at anlægge depotet har banet vejen for elbusser allerede fra næste år.

 
Kør bus med grøn samvittighed
- Samtlige politiske udvalg har forpligtet sig til at sætte klimaet øverst på dagsordenen, og når det lykkes som i dag, er det en stor tilfredsstillelse for os i Teknisk Udvalg. Både for os som ansvarlige politikere, men i høj grad også for borgerne, der fremover kan vælge bussen med ren - og grøn - samvittighed, siger Gerda Haastrup Jørgensen.
 

Fakta om udbuddet i Vejle kommune:

  • Sydtrafiks udbud af eldrevet busdrift indbragte i alt syv bud, heraf blev vinderne valgt ud fra kriteriet om billigste pris
  • Kontrakterne med de to operatører løber henholdsvis 10 ¾ år for Tide Bus Danmark og seks år for Vejle Turisttrafik - begge dog med mulighed for forlængelse til 12 år. Den samlede kontraktsum lyder på 67,6 millioner kroner
  • Der bliver i alt 31 el-busser i Vejle kommune. De 20 er øremærkede bybustrafikken, hvilket er to ekstra busser i forhold til i dag. De resterende 11 el-busser skal køre på 200-ruter mellem byerne
  • En mindre del af de kørte kilometer vil fortsat være med dieselbusser, da disse ruter endnu ikke er rentable at omlægge til eldrift. Det drejer sig om blandt andet skolekørsel og enkelte lokalruter
     


Energi og miljø