NYHEDER 11. OKT 2019 KL. 10:01

40 års togkørsel har slidt på sporene

Af: kollektivtrafik

Den regionale Østbane, der binder Stevns, Faxe og Køge Kommuner sammen og årligt giver over 1 million passagerer mulighed for at koble sig på S-togsnettet og til toget fra Næstved til København, er så nedslidt, at togene sætter hastigheden ned fra 15. december. En renovering af Østbanen tager to et halvt år at gennemføre fra start til slut. Hvornår det arbejde kan sættes i gang, bliver afgjort på Christiansborg. Både trafikselskabet Movis og de kommuner, Østbanen betjener, er klar til at sætte gang, så snart finansieringen er på plads


Hastighedsnedsættelse vil også betyde færre togafgange på Østbanen. Derfor ramte det hårdt, da trafikselskabet Movia fornyligt måtte meddele, at hastigheden på banen blev sænket fra de nuværende 100 km/ til 75 km/t fra den 15. december 2019 for at sikre en stabil drift og kørsel i længere tid på banen.

For Heino Knudsen (S), der er regionsrådsformand i Region Sjælland, er situationen frustrerende.

- Østbanen er kerneinfrastruktur i Region Sjælland, og den sikrer god mobilitet, mindre trængsel og er en miljøgevinst i forhold til bilerne. Desværre er sagen den, at det investeringstilskud, regionen modtager fra staten, ikke dækker udgifterne til at vedligeholde lokalbanerne. Derfor har vi ikke mulighed for at betale renoveringen, uden at det går ud over andre dele af den kollektive trafik i Region Sjælland, siger han.

For borgerne på Stevns betyder hastighedsnedsættelsen både en længere rejsetid og et skifte på Hårlev Station.

- Mange fra Stevns pendler hver dag nordpå mod Køge og København, og mange benytter Østbanen. Jeg er bekymret for, at konsekvenserne af forringelserne af køreplanen kan være, at flere vælger bilen fremfor toget. Det presser i den grad vores i forvejen meget belastede vejnet. Det taler også imod den generelle klimadagsorden og nødvendigheden af at styrke den kollektive trafik, siger Anette Mortensen (V), borgmester i Stevns Kommune.

En renovering af Østbanen tager to et halvt år at gennemføre fra start til slut. Men Ole Vive (V), borgmester i Faxe Kommune, håber på, at arbejdet snart kommer i gang.

- Hastighedsnedsættelsen viser med al tydelighed, at det er på høje tid at komme i gang med en sporrenovering af hele Østbanen. Vi skal alle være med til at fremme, at det sker, siger han.

Torben Haack (SF), der er næstformand i Køge Kommunes Teknik- og Ejendomsudvalg, ser også frem til, at renoveringen kommer i gang.

- Køge er en stærk uddannelsesby, blandt andet fordi mange unge hver dag kommer med Østbanen og tager i skole på Campus Køge. Det skulle de jo gerne blive ved med. Køge er også et trafikalt knudepunkt, og når der sker forringelser i den kollektive trafik, kommer der flere biler på vejene, siger han.

Både borgmestrene og regionsrådsformanden vil i den kommende tid henvende sig til Folketinget i håbet om at finde en snarlig løsning.

- Vi intensiverer nu dialogen med regeringen i håbet om, at der findes penge til Østbanen i forbindelse med det kommende trafikforlig. Vi og Movia er klar til at sætte i gang, så snart den fornødne finansiering er på plads, siger regionsformand Heino Knudsen.