NYHEDER 26. FEB 2020 KL. 15:19

Aarhus Letbane er kommet godt fra start 

Af: kollektivtrafik

Aarhus Letbane er kommet godt fra start 
Udviklingen i passagertal opgjort på månedsbasis ved opregning af rejsekortdata. (Kilde og grafik: Midttrafik)

​Passagertallene for januar er ifølge Midttrafik tæt på Letbanens rekordmåned i november sidste år. I januar, hvor passagertallet generelt er lavere på grund af færre studerende, nåede passagertallet op på 463.000. Det viser Midttrafiks opgørelse for januar 2020

Passagertallet på 463.000 ligger nogenlunde på niveau med den hidtil bedste måned - november 2019 - og giver Letbanen i Aarhus en positiv start på 2020, som er det første hele år, hvor letbanetogene køre på alle tre strækninger.

Midttrafik har tidligere meldt ud, at det forventer mellem 5,2-5,5 millioner passagerer i år.

Letbanetogene gør det lettere for pedlere
Ole Sørensen, der er planchef hos Midttrafik, fortæller om den aktuelle situation hos Aarhus Letbane, at i myldretiden om morgenen er Letbanen fyldt med pendlere, der kommer ind fra Grenaa- og Odder-strækningerne. Ligeledes er der fyldte tog fra Aarhus H mod Universitetet og Universitetshospitalet med de mange passagerer, der rejser ind til Aarhus med IC- og regionaltog. Passagererne er i høj grad pendlere, der har valgt kollektiv trafik frem for de trængselsramte veje i Aarhus.

De store rejsestrømme bevæger sig primært fra oplandet og ind til arbejds- og uddannelsesstederne i Aarhus om morgenen og tilbage igen om eftermiddagen. Man kan derfor godt opleve halvtomme letbanetog på de afgange, der kører modsat myldretidstrafikken.

- Det er helt naturligt med de halvtomme letbanetog, der kører modsat retning af myldretidstrafikken. Sådan er den kollektive trafik indrettet. Det er naturligt, at der ikke er mange, der skal retur fra Universitetshospitalet, når letbanetogene vender deroppe om morgenen. Der er også langt færre, der skal mod Grenaa og Odder end mod Aarhus, siger Ole Sørensen.

 

 SENESTE NYT

NYHEDER 31. MAR 2020 KL. 10:57
Metroen åbnede i stilhed

SENESTE PUBLIKATIONSLISTE