NYHEDER 13. AUG 2020 KL. 21:00

Aarhus Letbane kørte med rekordhøj pålidelighed på alle strækninger

Af: kollektivtrafik

Aarhus Letbane kan se tilbage på en juli, hvor driften samlet set opfyldte målene for både pålidelighed og rettidighed. Pålideligheden - andelen af gennemførte afgange i forhold til planlagte - endte samlet set på 99,8 procent, hvilket er rekord. Rettidigheden - andelen af afgange gennemført til tiden - endte på 95,9 procent


Ledelsen hos Aarhus Letbanen fremhæver, at pålidelighed i dagligdagen vægtes højere end rettidigheden, da det er vigtigt, at passagerne kan regne med, at der kommer et tog.


Opdelt på strækninger ser udviklingen således ud:

Indre strækning
I juli nåede pålideligheden på den indre strækning med 99,9 procent sit hidtil højeste niveau. På rettidigheden var der et mindre fald til 98,9 procent.

Odderbanen
På Odderbanen nåede pålideligheden også det højeste niveau i år på 99,9 procent. Rettidigheden steg med 0,6 procentpoint til 98,0 procent.

Grenaabanen
På Grenaabanen steg pålideligheden til 99,6 procent, mens rettidigheden faldt til 89,3 procent.

Hos Aarhus Letbane forklarer direktør Michael Borre, at faldet på rettidigheden på Grenaabanen på 4,1 procentpoint skyldes, at den nye køreplan, der trådte i kraft 28. juni, har indregnet det planlagte hastighedsopgraderingsprojekt fra Banedanmark mellem Ryomgård og Grenaa til 100 km/t. Men da projektet ikke er blevet færdigt til den forventede tid, påvirker det rettidigheden. Indtil hastighedsopgraderingen træder i kraft vil det give nogle forsinkelser på strækningen. Fejl på overkørsler og sporskifter i Lystrup er desuden medvirkende årsager til forsinkelserne.

År-til-dato-tallene for pålidelighed og rettidighed er henholdsvis 98,9 og 96,9 procent.Letbaner/Metro