NYHEDER 25. APR 2019 KL. 10:56

Aarhus Letbane kører passagerer mellem Grenaa og Aarhus fra 30. april

Af: kollektivtrafik

Aarhus Letbane kører passagerer mellem Grenaa og Aarhus fra 30. april

Aarhus Letbane har fået godkendt den sidste del af den 110 kilometer lange letbane, der forbinder Odder, Aarhus og Grenaa. Med godkendelsen af sidste del af letbanens etape 1 kan letbanetogene begynde at køre med passagerer mellem Aarhus og Grenaa samt mellem Lisbjerg og Lystrup. Første afgang bliver tirsdag 30. april, hvor første tur letbanetog fra Grenaa til Aarhus H afgår klokken 5.14, mens første letbanetog fra Aarhus H til Grenaa afgår klokken 5.51. Nord for Aarhus kører Letbanen første tur fra Lystrup over Aarhus Universitetshospital til Aarhus H klokken 5.12


Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har godkendt strækningen med 12 vilkår, der alle er kendte og vil blive håndteret af Aarhus Letbane. Med godkendelserne af de to strækninger er arbejdet med første etape af Aarhus Letbane afsluttet. Projektet, der har kostet godt fire milliarder kroner, er Danmarks første og største letbane, der binder den østjyske byregion bedre sammen med moderne, komfortabel og miljøvenlig kollektiv transport.

- Med åbningen af den sidste delstrækning kan vi nu for alvor drage fordel af Letbanen i Østjylland. Titusindvis af østjyder vil opleve, at store dele af Djursland nu bliver tæt forbundet med Aarhus og Odder. Uanset om du er pendler eller vil benytte dig af områdets mange tilbud inden for kultur, natur og shopping, vil Letbanen give Østjylland et kæmpe løft, siger regionsrådsformand i Region Midtjylland Anders Kühnau (S).

Danmarks første letbane er også en del af løsningen på nogle af de udfordringer, som den stærke vækst i Østjylland medfører.

- Med 110 kilometer letbane på langs af den østjyske byregion øger vi både områdets sammenhængskraft og understøtter, at den flotte vækst vi oplever, kan fortsætte og udbygges. De nye strækninger vil markant styrke områdets infrastruktur og gøre livet lettere for rigtigt mange samtidigt med, at Letbanen er en miljømæssig gevinst. Der er kun grund til at glæde sig på hele byregionens vegne, siger borgmester i Aarhus Jacob Bundsgaard (S).

Flere afgange i timen
Letbanen indleder driften til Grenaa med timedrift mellem Ryomgård og Grenaa, samt halvtimesdrift mellem Ryomgård og Aarhus H. Senere, når Banedanmark er færdig med at hastighedsopgradere strækningen, og Aarhus Letbane har etableret krydsningsspor i Trustrup, bliver der også halvtimesdrift mellem Grenaa og Ryomgård. Dermed vil der som minimum være halvtimesdrift på hele strækningen.

Fra 30. april vil frekvensen af afgange mellem Mårslet på strækningen mellem Odder og Aarhus ligeledes blive øget fra to til fire afgange i timen på hverdage. Samtidig øges frekvensen på den indre strækning fra seks til otte afgange i timen på hverdage i dagtimerne.

Med genåbningen af strækningen mellem Aarhus og Grenaa skal bilisterne igen vænne sig til, at bommene går ned i overkørslerne. Den tid, som bommene er nede, svarer til bomtiderne for den tidligere nærbane. Flere steder på strækningen - eksempelvis i Lystrup - betyder et øget antal afgange dog også, at der bliver flere tidspunkter på dagen, hvor bommene går ned for bilister, cyklister og gående. Den forbedrede frekvens og service for Letbanens kunder vil således stille krav om øget tålmodighed fra de øvrige trafikanters side.

Ledelsen hos Aarhus letbanen peger på, at passagerne i letbanetogene også kan få brug for lidt tålmodighed i de første uger. Belært af erfaringer fra åbningen af strækningen til Odder må der i opstartsfasen forventes nogle uregelmæssigheder, indtil alle aktører har fået mere erfaring med driften af den nye strækning. Desuden medfører åbningen af strækningen til Grenaa, at der laves mindre justeringer af den samlede køreplan, herunder hvilke perroner der benyttes.

Hvad angår tilgængelighed på strækningen til Grenaa gælder de samme forudsætninger som på strækningen til Odder. Der er tale om ombygning af gamle, eksisterende perroner, som nogle steder giver de kendte udfordringer med hensyn til af- og påstigning - eksempelvis, hvor perronerne er placeret i kurver, og letbanen skal overholde gældende krav til sikkerhed og tolerancer i forhold til perroner, skinneanlæg og letbanetog.

Aarhus Letbane oplyser, at der er et arbejde i gang med at finde løsninger, der kan forbedre tilgængeligheden yderligere i forhold det oprindeligt projekterede. De foreslåede løsninger og den tilhørende økonomi vil til sommer blive forelagt til politisk behandling i ejerkredsen såvel som hos de berørte kommuner.

Søndag 12. maj bliver den nye strækning mellem Aarhus H og Grenaa officielt indviet med lokale festligheder i de forskellige byer langs banen. Der vil være gratis kørsel på strækningen hele dagen.