NYHEDER 19. JAN 2022 KL. 10:01

Albertslund, Glostrup og Movia er gået i grønt med to nye elbuslinjer

Af: Redaktionen

Fra 10. januar 2022 var det slut med støj og udledninger fra busserne på linje 141 og 149 i Glostrup og Albertslund Kommuner. Nye, miljøvenlige elbusser er i stedet rullet ud på vejene.


Der er god fart i den grønne omstilling af Movias busdrift. Movia har sammen med kommuner og regioner et fælles mål om, at alle Movias busser skal køre fossilfrit i 2030, og at mindst halvdelen kører på el. Nu er turen nået til linjerne 141 og 149 i Glostrup og Albertslund Kommuner som har fået otte elbusser 10. januar 2022.

Det betyder at CO2-udledningen mindskes med 370 tons, NOx-udledningen mindskes med 1,1 tons og partikeludledningen mindskes med 4 kg årligt. Elbusserne er desuden støjsvage. Med øget grøn omstilling bidrager Albertslund og Glostrup Kommuner og Movia samtidig til at indfri den nationale målsætning om 70 pct. CO2-reduktion inden 2030.

- De nye elbusser er blot starten på et nyt grønt busnet, som skal bidrage til den grønne omstilling i Albertslund Kommune. Vi vil forsat arbejde på at fremme de grønne tiltag og gøre det nemt og attraktivt at vælge grønt, hvad enten der er tale om cyklen, kollektiv trafik eller elbilen. Det er nemlig centralt, at vi også får transporten med i den grønne omstilling, som er så vigtig for vores fælles fremtid. Det er det her et godt eksempel på, siger Steen Christiansen, borgmester i Albertslund

- Nu kan vi byde velkommen til endnu flere elbusser i Glostrup Kommune. I sommers blev de første elbusser sat ind på line 142, som kører i Ejby og nu er turen kommet til linje 141 og 149, som kører til Albertslund. Omstillingen fra dieselbusser til elbusser er en vigtig del af den grønne omstilling, som vi arbejder med her i Glostrup Kommune. Vi ønsker at bidrage til, at transporten bliver mere klimavenlig og samtidig kan vi glæde os over, at indsættelsen af elbusserne har en sundhedsmæssig effekt, idet de nye busser ikke udleder sundhedsskadelige partikler. Tilmed larmer de mindre, så det er den helt rigtige vej at gå, siger Kasper Damsgaard, Borgmester i Glostrup

Movias grønne profil
Ved udgangen af 2022 kører der 336 elbusser og en brintbus i Movias område. Det svarer til 25 pct. af Movias busser.

Movias miljøregnskab for 2020 viser også, at Movia kan fastholde den fortsatte nedbringelse af udledningen af CO2, som i 2020 er reduceret med 43 pct. siden 2008. Udledningen af NOx er i samme periode reduceret med 84 pct., og har dermed udviklet sig mere positivt end forventet med en målsætning for 2020 på 75 pct. Samme gælder for partikeludledningen, som er reduceret med 88 pct. fra 2008 til 2020 mod en målsætning på 80 pct.

Movia har modtaget støtte fra EU's ELENA-facilitet (under Horizon 2020-programmet) til at forberede omstilling af busser og havnebusser til eldrift.Energi og miljø Trafikselskaber