NYHEDER 12. APR 2019 KL. 10:05

Alle partier bakker op om stop for social dumping i busbranchen

Af: kollektivtrafik

Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet og SF fremsatte 1. marts et beslutningsforslag, der skal forsøge at gøre op med social dumping i busbranchen. Forslaget har været til førstebehandling i Folketinget, hvor transportminister Ole Birk Olesen (LA) støttede initiativet sammen med R, V og K. Beslutningsforslaget pålægger VLAK-Regeringen at indkalde Folketingets partier til forhandling med henblik på at sikre lovgivning og initiativer, der skal bekæmpe social dumping i busbranchen

Transportminister Ole Birk Olesen han fastslog, at VLAK-Regeringen fuldt og fast tilslutter sig forslaget.

- Vi vil arbejde hårdt for at bekæmpe de utilsigtede konsekvenser ved den frie bevægelighed i Europa. Der skal være lige løn og vilkår for samme arbejde udført på samme sted. Det er ikke fair konkurrence, når udenlandske busvognmænd opererer mere eller mindre permanent i landet på udenlandske vilkår og uden at betale moms, sagde transportministeren og fortsatte:

- De nuværende cabotageregler er meget løst fortolket. Derfor vil vi fra regeringens side arbejde på at indføre så restriktive regler for cabotagekørsel som muligt inden for de rammer, som EU tillader. Den systematiske cabotagekørsel skal bekæmpes.

Øget kontrol og højere bødestraffe
Ole Birk Olesen lagde også vægt på, at VLAK-Regeringen vil arbejde for mere kontrol af de udenlandske busser samt højere bødestraffe for lovovertrædelser.

- Bødestraffene for ulovlig hvile i køretøjet er for små og virker derfor ikke præventivt. Derfor vil regeringen arbejde for at præcisere den danske fortolkning af de eksisterende køre- og hviletidsregler udover at forhøje det nuværende bødeniveau for overtrædelser heraf. Derudover vil regeringen afsætte mider til øget vejsidekontrol. Der skal sættes hårdt ind mod udenlandske vognmænd, der undgår at følge dansk lovgivning, ikke mindst hvad angår momsbetaling, sagde ministeren.

Reglerne skal laves nationalt
Initiativtageren bag forslaget, Rasmus Prehn, talte for, at det er vigtigt, at løsningerne på området skal findes nationalt såvel som i EU.

- Vi er glade for, at der har været stor opbakning til det fremstillede beslutningsforslag. Nu er det vigtigt, at de nødvendige foranstaltninger foretages, og at snakken bliver gjort til alvor. Sagen er alt for vigtig til at gå i glemmebogen. Jeg må understrege, at det er væsentligt, at løsningerne bliver drøftet og løst på nationalt plan hurtigst muligt, sagde Rasmus Prehn.

Dansk PersonTransport, der organiserer bus- og taxi-vognmænd, konstaterer, at organisationens arbejde for at finde en løsning på den sociale dumping udført af udenlandske busser har vundet støtte fra alle Folketingets partier ved beslutningsforslagets førstebehandling.

- Nu er det, som Rasmus Prehn også udtalte, væsentligt, at vi hurtigst muligt får et konkret lovforslag, som kan blive stemt igennem med ekspresfart, da de danske busvognmænd ellers går endnu en sæson i møde, hvor de udenlandske vognmænd tager mindst 75 procent af kørslen, siger administrerende direktør i Dansk PersonTransport, Michael Nielsen.