NYHEDER 22. OKT 2019 KL. 11:16

Færdselsloven om kørsel ved busstoppesteder: Bilister skal om nødvendigt standse

Af: kollektivtrafik

Midttrafik har sat gang i en kampagne, der skal få bilister i Aarhus til at holde tilbage, når byens busser giver tegn til at sætte i gang ved et busstoppested. Kampagnen tager fat, hvor Færdselslovens ord ligger langt væk for bilisterne


Det burde egetlig ikke være nødvendigt, for Færdselsovens ord i paragraf 19 er ganske tydelige. Her stpr beskrevet, hvordan man som kørende skal forholde sig ved busstoppested med videre:

Paragraf 19
Kørende, som i tættere bebygget område nærmer sig et stoppested, hvor en bus er standset, skal, hvis føreren af bussen giver tegn til igangsætning, nedsætte hastigheden og om nødvendigt standse, således at bussen kan forlade stoppestedet. Føreren af bussen fritages dog ikke herved for at udvise særlig forsigtighed for at undgå fare.

Stk. 2. Kørende, som nærmer sig en skolebus, der er standset for at optage eller afsætte passagerer, skal udvise særlig agtpågivenhed. Det samme gælder, når en skolebus forlader et sådant sted. Føreren skal specielt være opmærksom på, om børn befinder sig på kørebanen eller er på vej ud på denne.