NYHEDER 15. AUG 2023 KL. 21:00

Blød undergrund har været med til at forsinke banerenovering

Af: kollektivtrafik

Blød undergrund har været med til at forsinke banerenovering

Den igangværende renovering af Østbanen på Stevns, der foregår i etaper, bliver forsinket. Den første etape, der er strækningen mellem Køge og Hårlev, skulle ifølge planen have været klar til drift igen 11. september. Men arbejdet har været ramt af forskellige udfordringer - eksempelvis uventet blød undergrund - som betyder, at togene først kan komme på de nye skinner først 2. oktober


- Først og fremmest er vi stødt på en del mere blødbund end forventet på strækningen, og det har vi været nødt til at udskifte, fortæller Lars Wrist-Elkjær, der er administrerende direktør hos Lokaltog.

- Det har besværliggjort arbejdet i forhold til det planlagte og har påvirket fremdriften af renoveringsarbejdet. Derudover har juli været præget af ekstraordinært meget regn, hvilket også har givet udfordringer i forbindelse med jordarbejdet, da vandet har forhindret, at arbejdet kunne udføres i det forventede tempo, siger han videre.

Derudover har der været nogle udfordringer med materialeleverancer på grund af den generelle forsyningssituation. 

- Det har også spillet en negativ rolle, om end den ikke har haft lige så stor betydning som de øvrige hændelser, siger han.

Togbusser betjener fortsat Østbanen 
Lars Wrist-Elkjær ærgrer sig over forsinkelsen, som betyder, at passagerne på Østbanen skal benytte togbusser i en længere periode end først antaget.

- Jeg beklager selvfølgelig overfor de kunder, som bliver påvirket af forsinkelsen. Vi arbejder lige nu på højtryk for at sikre den nødvendige busbetjening, indtil den normale togdrift mellem Køge og Hårlev genoptages 2. oktober, fremhæver Lars Wrist-Elkjær.

I den oprindelige tidsplan skulle der fra 11. september og til udgangen af september - hvor anden etape af renoveringen mellem Hårlev og Faxe Lade Plads går i gang - køres normal drift med tog på hele Østbanen. Det kommer forsinkelsen imidlertid til at ændre på, så den fremtidige betjening af Østbanen ser således ud:
 

Strækningen Køge-Hårlev:
Kørsel med togbusser forlænges til og med 1. oktober, hvorefter togene igen betjener strækningen. Togbusserne kører halvtimesdrift i dagtimerne på hverdage og timedrift aftener og weekend. 

Strækningen Hårlev-Rødvig:
Kørsel med togbusser forlænges til og med 1. oktober, hvorefter togene igen betjener strækningen. Togbusserne kører halvtimesdrift i dagtimerne på hverdage og timedrift aftener og weekend.
 
Strækningen Hårlev-Faxe Ladeplads:
Kørsel med togbusser forlænges til anden etape af renoveringen er afsluttet i starten af 2024. Præcist hvornår der igen køres tog på strækningen vides endnu ikke. Togbusserne kører halvtimesdrift i dagtimerne på hverdage og timedrift aftener og weekend.
 

Driftsændringerne og indsættelsen af togbusser i forbindelse med renoveringen vil fremgå af Rejseplanen og på hjemmesiden Lokaltog.dk, som løbende bliver opdateret.
 
Strækningen mellem Køge og Roskilde er upåvirket af renoveringen og kører efter den normale køreplan.
 

Fakta om Østbanen:
  • Anlagt i 1879
  • Kører fra Køge over Hårlev til henholdsvis Rødvig og Faxe Ladeplads
  • Transporterer omkring 1 million kunder om året
  • Betjener 14 stationer
  • I alt 50 kilometer lang

Infrastruktur